2021-60-2021/I Dönem Geçici Vergi Beyanname Verme Ve Ödeme Süreleri Uzatıldı

Tarih 03.05.2021

Sayı : 2021-60

Konu : 2021/I Dönem Geçici Vergi Beyanname Verme Ve Ödeme Süreleri UzatıldıGelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan 03.05.2021 tarih VUK-134/2021-2 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile; 17 Mayıs 2021 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2021 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 31 Mayıs 2021 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Söz konusu uzatma, ilgili geçici vergi dönemi itibarıyla beyanname verme tarihi 17 Mayıs 2021 günü sonu olan özel hesap dönemine tabi mükellefleri de kapsayacaktır.

!) Vergiyi doğuran olay ve diğer yükümlülüklerin özelliğine göre farklılıklar oluşabileceğinden tereddüt edilen hususlarda konusunda uzman bir danışmandan veya yetkili kurumlardan görüş alınması gerekmekte olup, Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır.

Bir cevap yazın