2021-57-Nakdi Ücret Desteği ve İşten Çıkarma Yasağı Uygulama Süreleri Uzatıldı

Tarih : 01.05.2021

Sayı    : 2021-57

Konu  : Nakdi Ücret Desteği ve İşten Çıkarma Yasağı Uygulama Süreleri Uzatıldı
Bilindiği gibi; 09.03.2021 tarih 31418 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 08.03.2021 tarih 3592 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’na göre; Nakdi Ücret Desteği Uygulaması ve İşten Çıkarma Yasağı Uygulaması süreleri 17.05.2021 tarihinde sona erecekti.

30.04.2021 tarih 31470 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 29.04.2021 tarih 3930 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile “4857 Sayılı İş Kanununun Geçici 10 uncu Maddesinin Birinci ve İkinci Fıkralarında Belirtilen Sürelerin 17.05.2021 Tarihinden İtibaren 30.06.2021 Tarihine Kadar Uzatılmasına karar verilmiştir.

Buna göre;

  • 4857 sayılı Kanun’un Geçici 10’uncu maddesi ile getirilen işten çıkarma yasağının ve işverene tanınan ücretsiz izne çıkarma hakkı süresi 30.06.2021 tarihine kadar uzatılmıştır, 
  • Bununla birlikte, ücretsiz izne çıkarılan sigortalıya ödenmekte olan nakdi ücret desteğinin ödenme süresi de 30.06.2021 tarihine kadar uzatılmış olmaktadır.

23.04.2021 tarih 31463 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile, Kısa Çalışma uygulama süresi de 30.06.2021 tarihine kadar uzatılmıştı.   

!) Vergiyi doğuran olay ve diğer yükümlülüklerin özelliğine göre farklılıklar oluşabileceğinden tereddüt edilen hususlarda konusunda uzman bir danışmandan veya yetkili kurumlardan görüş alınması gerekmekte olup, Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır.

Bir cevap yazın