2021-56-2020 Yılı Yıllık İşletme Cetveli Yükleme Süresi Uzatıldı

Tarih : 01.05.2021

Sayı    : 2021-56

Konu  : 2020 Yılı Yıllık İşletme Cetveli Yükleme Süresi Uzatıldı

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 30.04.2021 tarihinde Bakanlığın web sitesi üzerinden “Covid-19 Salgını Nedeniyle 2020 yılı Yıllık İşletme Cetveli Süre Uzatımına İlişkin duyuru yayımlanarak, 30.04.2021 tarihine kadar sisteme girilmesi gereken 2020 yılı yıllık işletme cetvellerinin giriş süresinin, 14.06.2021 tarihi günü sonuna kadar uzatıldığı açıklanmıştır.

Bilindiği üzere; 6948 Sayılı Sanayi Sicil Kanunu gereği her yıl Nisan ayı sonuna kadar girilmesi (doldurulması) gereken Yıllık İşletme Cetveli, Covid-19 salgın riski nedeniyle bazı sanayiciler tarafından girilememişti.

Ülkemizde halihazırda etkisini sürdüren Covid-19 salgını ve tam kapanma süreci de dikkate alınarak Sanayi Sicil Bilgi Sistemi (SSBS) üzerinden Covid-19 salgınını mücbir sebep göstererek 2020 yılı Yıllık İşletme Cetvelini (YİC) veremeyeceklerini bildiren sanayi işletmelerinin YİC verilme süreleri bir defaya mahsus olmak üzere 14 Haziran 2021 tarihi günü sonuna (Saat 24:00’e) kadar uzatılmıştır.

Bu kapsamda mücbir sebep bildirme taleplerinin ve Yıllık İşletme Cetveli veri girişlerinin 14 Haziran 2021 (14.06.2021) tarihi gün sonuna (saat 24:00’e) kadar yapılması gerekmektedir.

!) Vergiyi doğuran olay ve diğer yükümlülüklerin özelliğine göre farklılıklar oluşabileceğinden tereddüt edilen hususlarda konusunda uzman bir danışmandan veya yetkili kurumlardan görüş alınması gerekmekte olup, Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır.

Bir cevap yazın