2021-54-Covid-19 Salgını Nedeniyle Oluşabilecek Bulaş Riskinin Azaltılmasına Yönelik GİB Duyurusu

arih : 23.04.2021

Sayı    : 2021-54

Konu  : Covid-19 Salgını Nedeniyle Oluşabilecek Bulaş Riskinin Azaltılmasına Yönelik GİB Duyurusu
Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan 23.04.2021 tarihli duyuruda;

 • İnteraktif Vergi Dairesi uygulaması aracığıyla; vergi dairelerince takip ve tahsil edilen borçların anlaşmalı bankaların kredi kartları/ banka kartlarıyla veya hesaben ödenebileceği ve tüm başvuru ve dilekçelerin vergi dairelerine gitmeden elektronik ortamda gönderilebileceği,
 • Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında zorunlu durum olmadıkça mükelleflerin ve çalışanların kalabalık ortamlarda bulunmaması gerektiğinden, vergi dairelerinde meydana gelen veya oluşması muhtemel yoğunlukları azaltmak amacıyla mükelleflere vergi dairelerine vermeleri gereken dilekçelerin tamamını https://ivd.gib.gov.tr adresinden ulaşabilecekleri İnteraktif Vergi Dairesi aracılığıyla elektronik ortamda verebileceklerinin hatırlatıldığı,
 • Ödeme yapmak için gelen mükellefler nedeniyle de vergi dairesinde yoğunluklar oluştuğu, aşağıda ayrıntılarına yer verildiği üzere ödemelerin Başkanlığa ait www.gib.gov.tr internet adresi üzerinde bulunan “İnteraktif Vergi Dairesi” uygulaması üzerinden veya GİBMOBİL uygulaması ile mobil telefonlar aracılığıyla yapılabileceği,
 • Bu kapsamda mükelleflerin, Başkanlığa ait www.gib.gov.tr internet adresi üzerinde bulunan “İnteraktif Vergi Dairesi” uygulaması üzerinden veya GİBMOBİL uygulaması ile mobil telefonlar aracılığıyla anlaşmalı bankaların;

A) KREDİ KARTLARIYLA;

1-Tutar sınırı olmaksızın aşağıdaki borçlarının tamamını,

 • Gayrimenkul / menkul sermaye iradı, ücret, diğer kazanç ve iratlardan kaynaklı gelir vergisi,
 • Motorlu taşıtlar vergisi,
 • Trafik idari para cezası,
 • Karayolları Taşıma Kanunu idari para cezası,
 • Geçiş ücreti ve idari para cezası,
 • Diğer idari para cezaları,
 • 6183 sayılı Kanun kapsamında taksitlendirilmiş borçlar,
 • Tapu harcı,
 • Yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı,
 • Öğrenim kredisi ve katkı kredi borçları,
 • Pasaport harcı ve değerli kâğıt bedeli,
 • Sürücü belgesi harcı ve değerli kâğıt bedeli,
 • T.C. kimlik kartı bedeli,
 • Yurt dışına çıkış harcı,
 • Göç İdaresi ikamet harcı,
 • İkamet tezkeresi defter satış bedeli,
 • Tek giriş vize harcı,
 • Ecrimisil ödemeleri,
 • Veraset ve İntikal vergisi 

2.Aşağıda belirtilen vergi türlerinden 100.000 TL’ye kadar olan borçları,

 • Gelir Vergisi (VT: 0001)
 • Zirai Kazanç Gelir Vergisi (VT: 0002)
 • Gelir Vergisi Stopajı (Muhtasar) (VT: 0003)
 • Kurumlar Vergisi (VT: 0010)
 • Kurumlar Vergisi Stopajı (VT: 0011)
 • Basit Usulde Ticari Kazanç (VT: 0014)
 • Gerçek Usulde Katma Değer Vergisi (VT: 0015)
 • Hasılat Esaslı Katma Değer Vergisi (Kdv4) (VT: 0016)
 • Gelir Geçici Vergi (VT: 0032)
 • Kurum Geçici Vergi (VT: 0033)
 • Diğer Ücretler (VT: 0051)
 • Katma Değer Vergisi Tevkifatı (VT: 9015)
 • Damga Vergisi (VT: 0040)

B) ANLAŞMALI BANKALARIN BANKA KARTLARIYLA (DEBİT KART) VEYA HESAPTAN ÖDEME YÖNTEMİ İLE;

 • Vergi dairesi müdürlüklerince takip ve tahsilatı yapılmakta olan tüm alacakları, hızlı, kolay ve güvenli bir şekilde haftanın her günü 02:00-23:45 saatleri arasında ödeyebileceği,

Tahsilat anlaşması bulunan bankaların güncel listesi https://www.gib.gov.tr/yardim-ve-kaynaklar/yararli-bilgiler/anlasmali-bankalar-vergi-tahsil-yetkisi-verilen-bankalar adresinde yer aldığı,Açıklanmıştır.

Bir cevap yazın