2021-52-SGK Geriye Doğru 6 Aylık Teşvik Düzeltme Uygulaması Sona Eriyor

Tarih : 24.04.2021

Sayı    : 2021-52

Konu  : SGK Geriye Doğru 6 Aylık Teşvik Düzeltme Uygulaması Sona Eriyor22.04.2021 tarih 31462 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7316 sayılı “Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun un 10’uncu maddesi ile;

  • 5510 sayılı Kanun’un Ek 17’inci maddesinin birinci fıkrası, 
  • Bu Kanun veya diğer kanunlarla sağlanan prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılabileceği halde yararlanılmayan ay/dönemler için geriye yönelik prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılamaz, yararlanılmış olan prim teşviki, destek ve indirimler başka bir prim teşviki, destek ve indirim ile değiştirilemez” şeklinde değiştirildiğinden, 
  • Değişikliğin yürürlüğe gireceği 01.05.2021 tarihinden itibaren 6 ay geriye doğru SGK teşvik, destek ve indirim düzeltme uygulaması yapılamayacaktır.

 Değişiklik öncesi; Ek 17’icni madde ile 5510 sayılı Kanun veya diğer kanunlarla sağlanan prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılabileceği halde yararlanılmadığı ay/dönemlerde gerekli tüm koşulların sağlanmış olması ve yararlanılmayan ayı/dönemi takip eden 6 ay içerisinde SGK’ya müracaat edilmesi şartlarıyla, başvuru tarihinden geriye doğru en fazla 6 aya ilişkin olmak üzere, yararlanılmamış olan prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılabilme veya yararlanılmış olan prim teşviki, destek ve indirimleri başka bir prim teşviki, destek ve indirimi ile değiştirilebilme imkanı getirilmişti. Yapılan bu değişiklik sonrası; 5510 sayılı Kanun veya diğer kanunlarla sağlanan prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılabileceği halde yararlanılmayan ay/dönemler için geriye yönelik prim teşviki, destek ve indirimlerden yararlanılamayacak ve yararlanılmış olan prim teşviki, destek ve indirimleri başka bir prim teşviki, destek ve indirimi ile değiştirilemeyecek.

Böylece geçmişe dönük 6 aylık süre için işverenlerin düzeltme yapma ve dolayısıyla da teşvik iadesi alma imkanları ortadan kalkıyor.

Bu nedenle;  6 ay geriye doğru yararlanılmayan prim teşvik, destek ve indirimlerden en geç 30.04.2021 tarihine kadar yararlanılabilecek olup, uygulamanın başlayacağı 01.05.2021 tarihinden itibaren geriye yönelik teşviklerden yararlanılamayacaktır.

İşverenlerin;  son 6 ay teşvik alacağı bulunup bulunmadığını sorgulamaları mümkün olup, alacak olması halinde en geç 30.04.2021 tarihine kadar talep edilmesi gerektiğinin bilinmesi gerekmektedir.

!) Vergiyi doğuran olay ve diğer yükümlülüklerin özelliğine göre farklılıklar oluşabileceğinden tereddüt edilen hususlarda konusunda uzman bir danışmandan veya yetkili kurumlardan görüş alınması gerekmekte olup, Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır.

Bir cevap yazın