2021-51-Yük ve Kurye Taşımacılığı Hizmetlerinde KDV Tevkifatı Konulu Özelgeler

arih : 24.04.2021

Sayı    : 2021-51 Konu  : Yük ve Kurye Taşımacılığı Hizmetlerinde KDV Tevkifatı Konulu Özelgeler


1- Satışı Yapılan Ürünün Nakliyesinin Satıcı Tarafından Yük Taşımacılığı Hizmeti Kapsamında Yapılması Durumunda KDV Tevkifatı Uygulaması:

İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından verilen 14.04.2021 tarih E-21152195-130[9-2021.3467]-146184 sayılı özelgede Tebliğin;

“Belge Düzeni” başlıklı (I/C-2.1.3.4.2.) bölümünde;

“Tevkifata tabi tutulan işlemlerle tevkifat uygulaması kapsamında bulunmayan işlemlerin birlikte yapılması halinde bu işlemlerin tek fatura ile belgelendirilmesi mümkündür. 

Bu durumda, tevkifata tabi işlem bedeli ve bu bedel üzerinden hesaplanan KDV ile tevkif edilen KDV tutarı fatura üzerinde ayrıca gösterilir. Bu şekilde yapılan faturalamalarda da tevkifat uygulaması kapsamındaki işlem bedelinin KDV dahil tutarının Tebliğin (I/C-2.1.3.4.1.) bölümünde belirlenen alt sınırı aşıp aşmadığı dikkate alınır, aşmıyorsa tevkifat uygulanmaz.”  Hükümlerine yer verildiği belirtilmektedir.
– Buna göre, üretim ve satışını yaptığınız kömürün nakliyesi hizmetinin, kömür satışından ayrı bir iş olarak firmanızca sunulması ve her bir işlem bedelinin KDV dahil 1.000 TL’yi aşması halinde, verilen hizmete ilişkin KDV’nin (2/10) oranında tevkifata tabi tutulması gerekmektedir.

Denilmektedir.

Satışı yapılan malın, satıcı tarafından taşınması hizmeti karşılığında alınan nakliye hizmetinin ister aynı faturada ister farklı faturada ayrıca gösterilmesi ve KDV dahil 1.000 TL’yi aşması halinde, (2/10) KDV tevkifatı yapılması gerekmektedir.


2- Şahsa Ait Motosiklet İle KDV Mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılara Verilen Kurye Taşımacılığı Hizmetinde KDV Tevkifatı Uygulaması:İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından verilen 16.04.2021 tarih E-39044742-130[Özelge]-346122 sayılı özelgede;“…Buna göre, şahsınıza ait motosikletle KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.1/a ve b) bölümünde sayılanlara vermiş olduğunuz ve KDV dahil bedeli 1.000 TL’yi aşan kurye taşımacılığı hizmeti (2/10) oranında tevkifata tabidir. “
 Denilmektedir.

!) Vergiyi doğuran olay ve diğer yükümlülüklerin özelliğine göre farklılıklar oluşabileceğinden tereddüt edilen hususlarda konusunda uzman bir danışmandan veya yetkili kurumlardan görüş alınması gerekmekte olup, Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır.

Bir cevap yazın