2021-49-Uzatılan Kısa Çalışma Uygulama Süresi İle Nakdi Ücret Desteği ve İşten Çıkarma Yasağı Uygulamalarında Son Durum

Tarih : 23.04.2021

Sayı    : 2021-49

Konu  : Uzatılan Kısa Çalışma Uygulama Süresi İle Nakdi Ücret Desteği ve İşten Çıkarma Yasağı Uygulamalarında Son Durum1- Kısa Çalışma Uygulama Süresi Uzatıldı: 01.12.2020 tarih 31321 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 30.11.2020 tarih 3238 sayılı, 23.12.2020 tarih 31343 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 33316 ve 3317 sayılı Cumhurbaşkanı Kararları ile kısa çalışma uygulamasında başvuru ve uygulama süreleri hakkında belirlemeler yapılmıştır. 19.02.2021 tarih 31400 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 18.02.2021 tarih 3556 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile; 31.12.2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) (01.01.2021 tarihinden itibaren kısa çalışma başvurusunda bulunacaklar için 31.01.2021 tarihine kadar) kısa çalışma başvurusunda bulunmuş işyerleri için kısa çalışma uygulaması nedeniyle kısa çalışma ödeneğinin süresi, yeni bir başvuru ve uygunluk tespiti yapılmasına gerek bulunmaksızın 31.03.2021 tarihine kadar uzatılmıştı. Bu defa 23.04.2021 tarih 31463 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 22.04.2021 tarih 3910 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile; 

  • Daha önce kısa çalışmadan yararlanan aynı işçiler için ve aynı şartları aşmamak kaydıyla, 
  • 31.03.2021 tarihinden önce kısa çalışma uygulaması biten işyerleri için 01.04.2021 tarihinden 30.06.2021 tarihine kadar,
  • 31.03.2021 tarihi itibariyle kısa çalışma uygulaması devam eden işyerleri için ise kısa çalışma uygulaması bitiş tarihinden itibaren başlamak üzere 30.06.2021 tarihine kadar,

Kısa çalışma Uygulama süresi uzatılmıştır.

2- İşten Çıkarma Yasağı Ve Nakdi Ücret Desteği Sürelerinin Yeniden Uzatılmaması Halinde 17.05.2021 Tarihinde Sona Erecek:Bilindiği gibi; 30.12.2020 tarih 31350 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 29.12.2020 tarih 3344 sayılı Cumhurbaşkanı Kararına göre Nakdi Ücret Desteği Uygulaması ve İşten Çıkarma Yasağı Uygulaması süreleri 17.03.2021 tarihinde sona erecekti. Ancak, 09.03.2021 tarih 31418 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 08.03.2021 tarih 3592 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile bu süreler aşağıda belirtilen şekilde 2 ay daha uzatılmıştır. Buna göre; 

  • 4857 sayılı Kanun’un Geçici 10’uncu maddesi ile getirilen ve daha önceden 17.03.2021 tarihine kadar uzatılan işten çıkarma yasağının ve işverene tanınan ücretsiz izne çıkarma hakkı süresi 2 ay daha (17.05.2021 tarihine kadar) uzatılmıştır, 
  • Bununla birlikte, ücretsiz izne çıkarılan sigortalıya ödenmekte olan nakdi ücret desteğinin ödenme süresi de 2 ay (17.05.2021 tarihine kadar) daha uzatılmış olmaktadır.

!) Vergiyi doğuran olay ve diğer yükümlülüklerin özelliğine göre farklılıklar oluşabileceğinden tereddüt edilen hususlarda konusunda uzman bir danışmandan veya yetkili kurumlardan görüş alınması gerekmekte olup, Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır.

Bir cevap yazın