/2021-48-7316 Sayılı Kanun İle 2021 ve 2022 Yılları Kurumlar Vergisi Oranı Artırıldı

Tarih : 22.04.2021

Sayı    : 2021-48

Konu  : 7316 Sayılı Kanun İle 2021 ve 2022 Yılları Kurumlar Vergisi Oranı Artırıldı22.04.2021 tarih 31462 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7316 Sayılı AATUHK İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’na eklenilen Geçici  13. Maddeye göre %20 olarak uygulanmakta olan Kurumlar Vergisi Oranı;

  • 2021 yılı vergilendirme dönemine ait kurum kazançları için %25,
  • 2022 yılı vergilendirme dönemine ait kurum kazançları için %23,

Olarak yeniden belirlenmiştir.

  • Özel hesap dönemi tayin edilen kurumlar için ilgili yıl içinde başlayan hesap dönemlerine ait kazançlarına uygulanır 
  • Uygulamaya; 01.07.2021 tarihinden itibaren verilmesi gereken beyannamelerden (II.Geçici Döneminden) başlamak ve 01.01.2021 tarihinden itibaren başlayan vergilendirme dönemine (özel hesap dönemi tayin edilen kurumlar için 01.01.2021 tarihinden itibaren başlayan hesap dönemine) ait kurum kazançları için geçerli olmak üzere yayımı tarihinden itibaren başlanılacaktır.

!) Vergiyi doğuran olay ve diğer yükümlülüklerin özelliğine göre farklılıklar oluşabileceğinden tereddüt edilen hususlarda konusunda uzman bir danışmandan veya yetkili kurumlardan görüş alınması gerekmekte olup, Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır.

Bir cevap yazın