2021-47-SGK Borcu Yapılandırılan İşverenlere İlk Taksitin Ödenip Ödenmediğine Bakılmaksızın Erken Ödeme İmkanı ve GSS Borçları Ödeme Süresi

Tarih   : 21.04.2021

Sayı    : 2021-47

Konu  : SGK Borcu Yapılandırılan İşverenlere İlk Taksitin Ödenip Ödenmediğine Bakılmaksızın Erken Ödeme İmkanı ve GSS Borçları Ödeme Süresi  


1- Yapılandırılan SGK Borçlarının İlk Taksitinin Ödenip Ödenmediğine Bakılmaksızın 30.04.2021 Tarihine Kadar Tercih Değişikliğinde Bulunularak, Borcun Tamamının Ödenmesi Halinde Yapılandırma Hükümlerinin Geçerli Olacağına İlişkin Genelge Yayımlandı:
 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından yayımlanan 16.04.2021 tarih E-51592363-010.06.02-24061806 sayılı 2021/12 Genelge ile; 

 • Yapılandırmaya yasal süre içerisinde başvurmak kaydıyla, taksitle ödeme yolunu tercih etmiş olan 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran işverenlerin,
 • İlk taksiti ödeyip ödemediği göz önünde bulundurulmaksızın,
 • 30.04.2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil) peşin ödeme talebinde bulunması ve peşin olarak hesaplanan borcu 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranı üzerinden hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte
 • 30.04.2021 tarihine (bu tarih dâhil) kadar ödemesi halinde peşin ödeme hükümlerinden

Yararlanma imkanı sağlanmıştır.

2- Tercih Değişikliğine Yönelik Başvuru Nereye Yapılacak?

 • Söz konusu hükümden yararlanmak isteyen işverenlerin yapılandırma başvurusunda bulundukları Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerine/Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüklerine başvurarak taksitli ödeme planlarını peşin ödeme planı olarak değiştirmeleri gerekmektedir.

3- Tercih Değişikliğinin Ne Gibi Avantajları Olacak?

 • En önemli avantajı, 2 veya daha fazla taksit seçeneğini seçtiği halde 1’inci taksiti süresinde ödemeyenler için yapılandırma hakkı bozulmadan yapılandırma hükümlerinden yararlanılacaktır.
 • Bu durumda olanlar, sadece ilk taksit tutarlarına ödeme süresi olan 31.03.2021 tarihi ile 30.04.2021 tarihi arasına isabet edecek 1 aylık Gecikme Zammı ödemek suretiyle; kalan taksitleri de bu sürede ödemek kaydıyla, Kanun’un sağladığı peşin ödeme avantajlardan yararlanacaklardır,
 • Yine ilk taksiti ödemekle birlikte, geriye kalan taksitleri de bu sürede ödenmesi halinde, peşin ödeme avantajlarından yararlanılacaktır, bu avantajlar;
 • Fer’i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarların %90’ının tahsilinden vazgeçilecek,
 • Bu Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendi kapsamında olan ve bu Kanun kapsamında yapılandırılan idari para cezalarından %25 indirim yapılacak,
 • Yapılandırma sonucu ödenecek alacağın sadece fer’i alacaktan ibaret olması hâlinde fer’i alacak yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutardan (bu Kanunun 2 nci maddesinin ondördüncü fıkrası kapsamındaki alacaklar hariç) %50 indirim yapılacak.


4- Genel Sağlık Sigortası (GSS) Borçlarının Otomatik Yapılandırılması Sağlandığından Ana Paraların 30.04.2021 Tarihine Kadar Ödenmesi Halinde Ceza ve Zamlar Silinecektir:

 • Ağustos 2020 ve öncesine ait Genel Sağlık Sigortası (GSS) borçlarının yapılandırılması için başvuruya gerek olmaksızın, otomatik olarak yapılandırılmış bulunmaktadır.
 • Otomatik yapılandırılan bu borçların 30 Nisan 2021 tarihine kadar ana para borcun tamamının ödenmesi halinde, gecikme cezası ve zammı silinecektir.
 • Kişiler; otomatik olarak yapılandırılan GSS borçlarını e-devlet üzerinden veya bankalar aracılığıyla öğrenebilir ve takip edebilirler.

!) Vergiyi doğuran olay ve diğer yükümlülüklerin özelliğine göre farklılıklar oluşabileceğinden tereddüt edilen hususlarda konusunda uzman bir danışmandan veya yetkili kurumlardan görüş alınması gerekmekte olup, Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır.

Bir cevap yazın