2021-44-Sanayi İşletmelerinin 2020 Yılına Ait “Yıllık İşletme Cetvellerini” Nisan Ayı Sonuna Kadar Elektronik Ortamda Bildirmeleri Gerekmektedir

Tarih : 02.04.2021

Sayı    : 2021-44 Konu  : Sanayi İşletmelerinin 2020 Yılına Ait “Yıllık İşletme Cetvellerini” Nisan Ayı Sonuna Kadar Elektronik Ortamda Bildirmeleri Gerekmektedir


1-Yasal Düzenleme Ve Bildirim Zorunluluğunun Kapsamı:
         Bilindiği üzere; 6948 Sayılı Kanun’un; 

  • 2. Maddesi gereği, sanayi işletmelerinin üretim faaliyetlerine başladıktan sonra 2 ay içinde Sanayi Sicil Bilgi Sistemi’ne kayıt olması zorunludur. Her üretim yapılan yerin ayrı ayrı kaydedilmesi gerekmektedir. 
  • Sanayi Sicil Bilgi Sistemi’ne kayıt yapılan her işletme adına Sanayi Sicil Belgesi düzenlenir. Veriliş tarihi itibariyle Sanayi Sicil Belgesi 2 yılda bir vize yapılır. 
  • 4. Maddesi gereği sanayi işletmelerinin faaliyetlerine son vermeleri, ara vermeleri, yeniden üretime başlaması ve verilen bilgilerde değişiklik olması durumlarında 1 ay içinde Bakanlığa (il Müdürlüğüne) bilgi verilmesi zorunludur. 
  • 5. Maddesi gereği; sanayi sicile kayıtlı işletmelerin bir önceki yıla ait faaliyetlerini içeren bilgilerin yer aldığı “Yıllık İşletme Cetvelini” her yılın ilk dört ayı içerisinde; 1 Ocak-30 Nisan tarihleri arasında vermeleri zorunluluğu bulunmaktadır. 
  • 9. Maddesi gereğince; 2. ,4. ve 5. maddesinde yer alan yükümlülükleri yerine getirmeyen sanayi işletmeleri hakkında idari para cezası uygulanmaktadır. 
  • 11. Madde uyarınca; yanlış beyanda bulunanlara idari para cezası uygulanmaktadır.

2- 2020 Yılına Ait Yıllık İşletme Cetvellerinin Elektronik Ortamda Sisteme Girilmesi:

  • Sanayi Sicil Belgesine sahip işletmelerin; 2020 yılına ait Yıllık İşletme Cetvelini 30 Nisan 2021 tarihine kadar Sanayi Sicil Bilgi Sistemi üzerinden elektronik ortamda vermeleri gerekmektedir. 
  • Konu ile ilgili olarak Ekim 2014 tarihli ve 29156 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sanayi Sicil Tebliği’nin (SGM 2014/11) 11. Maddesinin 1. Fıkrasında Yıllık İşletme Cetveli bildiriminin; e-devlet kapısı veya Bakanlık web sayfası Sanayi Sicil Bilgi Sistemi üzerinden elektronik ortamda yapılacağı hüküm altına alınmıştır. 
  • Buna göre; e-Devlet kapısı veya Bakanlık web sayfasındaki e-Hizmetler – İl Müdürlükleri – Sanayi Sicil İşlemleri bağlantısından Sanayi Sicil Bilgi Sistemine e-Devlet şifresi ile (http://sanayisicil.sanayi.gov.tr) giriş yapılması gerekmektedir.

3- Bildirim Zorunluluğunu Yerine Getirmeyenlere Uygulanacak Müeyyideler:

  • Süresi içerisinde Sanayi Sicil Bilgi Sistemine girerek 2020 yılına ait Yıllık İşletme Cetvelini vermeyen Sanayi Sicil Belgesine sahip işletmeler hakkında; 6948 Sayılı Sanayi Sicil Kanunu’nun 9’uncu maddesi gereği 2021 yılı içerisinde 1.730,00 (Binyediyüzotuz) TL İdari Para Cezası uygulanacaktır.

NOT:Sanayi Sicil Belgesine sahip işletmelerin Yıllık İşletme Cetveli bildirme sorumluluğunu -oluşabilecek yoğunluklar sebebiyle- son günlere bırakmadan yerine getirmeleri önemle tavsiye olunur.

!) Vergiyi doğuran olay ve diğer yükümlülüklerin özelliğine göre farklılıklar oluşabileceğinden tereddüt edilen hususlarda konusunda uzman bir danışmandan veya yetkili kurumlardan görüş alınması gerekmekte olup, Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır.

Bir cevap yazın