2021-43-Ticaret Bakanlığı Elektronik Tebligat Tebliğinde Güncellemeler Yapıldı

Tarih : 01.04.2021

Sayı    : 2021-43

Konu  : Ticaret Bakanlığı Elektronik Tebligat Tebliğinde Güncellemeler YapıldıTicaret Bakanlığı tarafından, 01.04.2021 tarih 31441 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektronik Tebligat Sistemi Genel Tebliği (Sıra No:1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:2) ile; Bakanlık birimleri tarafından yapılacak (Tüketici Hakem Heyetleri Dahil) tebligatlarının elektronik ortamda yapılmasına yönelik çıkarılan ilk Tebliğ üzerinde bazı yasal mevzuat güncellemelerinin eklenilerek, Bakanlık isimlerinde de güncellemeler yapılarak, Gelir İdaresi Başkanlığı sistemi üzerinden elektronik tebliğ uygulamasına devam edileceği açıklanmıştır. Gelir İdaresi Başkanlığı İnternet Vergi Dairesi üzerinden e-tebligatların bulunduğu sayfa aşağıdaki şekilde sistemde görülmektedir. Mükellefler tarafından genellikle “Gelir İdaresi Başkanlığı Tebligatları” kısmının kontrol edildiği, “Diğer Kurum Tebligatları” kısmına elektronik tebligat gelip gelmediğinin ihmal edildiği, bu nedenle itiraz ve diğer kanuni yollara başvuru sürelerinin kaçırıldığı gözlemlenmektedir. e-Tebligat İşlemleri

  • Gelir İdaresi Başkanlığı Tebligatları
  • Diğer Kurum Tebligatları

Mükelleflerin “Diğer Kurum Tebligatları” kısmından e-tebligat gönderen Kurumlar aşağıya çıkarılmış olup; defter ve belge isteme yazıları, idari yaptırım kararı, tüketici hakem heyeti kararları vb. önemli tebligatların “Diğer Kurum Tebligatları” menüsünden ayrıca kontrol edilmesi çok önem arz etmektedir. 

  • Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı (VDK),
  • Ticaret Bakanlığı,
  • Kültür Ve Turizm Bakanlığı,

Mükelleflerin e-Tebligat başvurusu sırasında ya da daha sonra beyan ettikleri cep telefon numaralarına SMS ya da e-posta adreslerine tebligat bildirim mesajları gönderilebilmekte olup, bilgilendirmelerin herhangi bir nedenle yapılamamış veya geç yapılmış olması, tebligatın geçerliliğini, ilgili mevzuat hükümlerine göre etkilememektedir. Bu nedenle elektronik tebligat adresinin mükellef tarafından takibi zorunlu ve önemlidir. Mükellefler, İnteraktif Vergi Dairesi (https://ivd.gib.gov.tr) sistemi üzerinden “ e-TEBLİGATLARIM” bölümünde bilgilendirme mesajlarının gönderileceği iletişim bilgilerini güncelleme yapabilmektedirler. e-Tebligat sistemi ile gönderilen tebligatlar, mükellefin e-tebligat adresini açıp -açmadığına, bakıp-bakmadığı ya da tebligata ilişkin mail/SMS gönderilip gönderilmediğine bakılmaksızın; elektronik ortamdaki adrese ulaştığı tarihi izleyen 5’inci günün sonunda tebliğ edilmiş sayıldığından, özellikle vergi müfettişleri tarafından gönderilen defter ve belge isteme yazıları başta olmak üzere, defter ve belge ibraz etmeme durumuna düşülebileceğinden telafisi zor durumlarla karşılaşılmasına, diğer tebligatların itiraz ve dava açma vb. sürelerin kullanılmaması nedeniyle kesinleşmesine sebep olacağı hususunun bilinmesi gerekmekte olup, bu hususta gerekli tedbirlerin alınması yararlarına olacaktır.

!) Vergiyi doğuran olay ve diğer yükümlülüklerin özelliğine göre farklılıklar oluşabileceğinden tereddüt edilen hususlarda konusunda uzman bir danışmandan veya yetkili kurumlardan görüş alınması gerekmekte olup, Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır.

Bir cevap yazın