2021-42-Mevduat Faizlerinde Uygulanan İndirimli Gelir Vergisi Tevkifat Oranı Uygulamasının Süresi Yeniden Uzatıldı

Tarih : 01.04.2021

Sayı    : 2021-42

Konu  : Mevduat Faizlerinde Uygulanan İndirimli Gelir Vergisi Tevkifat Oranı Uygulamasının Süresi Yeniden Uzatıldı30.09.2020 tarih 31260 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 29.09.2020 tarih 3032 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile; 22.07.2006 tarihli ve 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Karar’a eklenilen Geçici 2’inci madde ile mevduat faizlerinden 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 67’inci maddesine göre yapılmakta olan Gelir Vergisi tevkifat oranlarında 30.09.2020 tarihinden 31.12.2020 tarihine kadar uygulanmak üzere indirim yapılmıştı.

23 Aralık 2020 tarihli ve 31343 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3321 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile indirimli Gelir Vergisi Tevkifatı uygulama süresi 31.03.2021 tarihine kadar uzatılmıştı.

Bu defa;  01.04.2021 tarih 31441 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 31.03.2021 tarih 3755 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile mevduat faizlerine uygulanan Gelir Vergisi Tevkifatında indirimli oran uygulama süresi 31.05.2021 tarihine kadar yeniden uzatılmıştır. Buna göre;

30.09.2020 tarihinden itibaren uygulanmakta olan ve son Cumhurbaşkanı Kararına göre 31.05.2021 tarihine kadar uygulanacak mevduat faizlerinden yapılacak Gelir Vergisi Tevkifat oranlarına aşağıdaki tabloda yer verilmiştir. 

GELİR VERGİSİ KANUNU’NUN GEÇİCİ 67’İNCİ MADDESİNE GÖRE GELİR VERGİSİ TEVKİFATINA ESAS KAZANÇ TÜRÜDEĞİŞİKLİK ÖNCESİ TEVKİFAT ORANI (%)YENİ (31.05.2021 TARİHİNE KADAR) UYGULANACAK TEVKİFAT ORANI (%)
I)- MEVDUAT FAİZLERİ
i)- Vadesiz Ve İhbarlı Hesaplar İle 6 Aya Kadar (6 Ay Dahil) Vadeli Hesaplarda155
ii)-  1 Yıla Kadar (1 Yıl Dahil) Vadeli Hesaplarda123
iii)- 1 Yıldan Uzun Vadeli Hesaplarda100
iv)- Enflasyon Oranına Bağlı Olarak Değişken Faiz Oranı Uygulanan 1 Yıldan Uzun Vadeli Hesaplarda00
II)- KATILIM BANKALARI TARAFINDAN ÖDENEN KAR PAYLARI
i)-Vadesiz, İhbarlı Ve Özel Cari Hesaplar İle 6 Aya Kadar (6 Ay Dahil) Vadeli Hesaplarda155
ii)-  1 Yıla Kadar (1 Yıl Dahil) Vadeli Hesaplarda123
iii)- 1 Yıldan Uzun Vadeli Hesaplarda00

!) Vergiyi doğuran olay ve diğer yükümlülüklerin özelliğine göre farklılıklar oluşabileceğinden tereddüt edilen hususlarda konusunda uzman bir danışmandan veya yetkili kurumlardan görüş alınması gerekmekte olup, Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır.

Bir cevap yazın