2021-37-Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinde Yapılan Değişiklik Hakkında GİB Duyurusu

Tarih : 16.03.2021

Sayı    : 2021-37

Konu  : Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinde Yapılan Değişiklik Hakkında GİB DuyurusuGelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan 15.03.2021 tarihli Duyuru’da; 28.1.2021 tarihli ve 7263 sayılı Kanun ile 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme Ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunda yapılan değişikliklere istinaden “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinde” aşağıda belirtilen düzenlemelerin yapıldığı açıklanmıştır. Buna göre; 

  • 4691 ve 5746 sayılı Kanunların uygulamasına ilişkin olarak “31/12/2028 tarihine kadar, bölgede çalışan AR-GE, tasarım ve destek personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri üzerinden asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra hesaplanan gelir vergisi; verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden indirilmek suretiyle terkin edilir.” ifadesi gereği eklerde yer alan 4691 sayılı Kanun ve 5746 sayılı Kanun tablolarında aşağıdaki değişikliklerin yapıldığı, 
  • Matrah ve Vergi Bildirimi tablosunda yer alan 017 ödeme tür kodundaki “017- 4691/6550 Sayılı Kanunlar Kapsamı” ifadesi “017- 6550 sayılı Kanun Kapsamı” olarak değiştirildiği, bu alan ile “Ekler” bölümünde bulunan 4691 sayılı Kanun eki arasında bağlantı kalmadığı, 
  • Vergiye Tabi İşlemler Alanına “Ücret Ödemeleri Üzerinden Yapılan Tevkifatın 4691 sayılı Kanun Gereği Terkin Edilen Tutar” bölümünün eklendiği, bu alana sadece vergilendirme dönemi 2021/Şubat ve sonrası için giriş imkanının sağlandığı, 
  • 5746 sayılı Kanuna ilişkin “AR-GE Kapsamında Gelir Vergisi Stopajı Teşvikine İlişkin Bildirim” bölümünde yer alan “Terkin Edilecek Tutara İlişkin Bilgiler” tablosunda alan adlarında yeni düzenlemelerin yapıldığı, 
  • 5746 sayılı Kanuna ilişkin “Terkin Oranı” kolonu 95, 90, 80 olarak düzenlendiği, 
  • Daha önceden beyannamede 4691 sayılı Kanun kapsamında kesilmeyen gelir vergisi beyan edilip herhangi bir şekilde vergi bildirime bu tutarlar aktarılmaz iken, bunun yerine ücret matrahı üzerinden hesaplanan gelir vergisinden asgari geçim indiriminin mahsubu sonrasında kalan terkin edilecek gelir vergisinin beyan edilerek, bu tutarın vergi bildiriminde 011,012 ve 014 ödeme türleri üzerinden terkini uygulamasına geçildiği, 
  • Bugüne kadar Şubat/2021 vergilendirme dönemi için bu değişiklikten önceki ekleri kullanarak beyanname veren mükelleflerin düzeltme beyannamesi vererek yeni uygulamaya göre beyannamelerini düzeltmelerinin mümkün olduğu, 
  • Düzeltme vermeksizin beyannamenin önceki halini kullanarak verdikleri beyannamelerin geçerli olmasını isteyen mükelleflerin beyannamelerinde de herhangi bir vergi kaybı bulunmadığından geçerli sayılacağı, 
  • Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinde 7263 sayılı Kanun uygulamasına ilişkin kapsamlı değişikliğin 1 Nisan 2021 tarihinde uygulamaya açılacak yeni versiyon ile gerçekleştirileceği, 
  • Değişiklikleri görmek için mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programı’nı “Gerekli Programlar” bölümünden indirmeleri gerektiği,

 Duyurulmuştur.

 !) Vergiyi doğuran olay ve diğer yükümlülüklerin özelliğine göre farklılıklar oluşabileceğinden tereddüt edilen hususlarda konusunda uzman bir danışmandan veya yetkili kurumlardan görüş alınması gerekmekte olup, Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır.

Bir cevap yazın