2021-36-Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Yönetmeliği’nin Taksitli Satışlar Maddesinde Değişiklik Yapıldı

Tarih : 16.03.2021

Sayı    : 2021-36

Konu  : Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Yönetmeliği’nin Taksitli Satışlar Maddesinde Değişiklik Yapıldı


16.03.2021 tarih 31425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile; “Perakende İşletmelerce Tüketicilere Yönelik Gerçekleştirilen Taksitli Satışlar” başlıklı maddesinde değişiklikler yapılmıştır.Buna göre;

  • Maddenin birinci fıkrasına; genel olarak taksitli mal ve hizmet satışlarında uygulanan 12 aylık azami taksit sayısı uygulamasında, konut satışlarının hariç tutulmasına yönelik “konut satışı haricindeki” ibaresi eklenmiştir, 
  • Maddenin ikinci fıkrasına; taşıt satışlarında uygulanabilecek azami taksit tutarının aşağıdaki şekilde belirlenmesine yönelik “ ç “ bendi eklenmiştir,
TAŞIT SATIŞLARINDA UYGULANABİLECEK AZAMİ TAKSİT TUTARLARI
NİHAİ FATURA DEĞERİUYGULANACAK AZAMİ TAKSİT SÜRESİ
0 – 120.000 TL  ARASI60 AY
120.001 – 300.000  TL ARASI48 AY
300.001 – 750.000 TL ARASI36 AY
750.001 TL VE ÜZERİ24 AY
* 16.03.2021 Tarihinden İtibaren Uygulanacaktır
  • 16.03.2021 tarihinden itibaren geçerli olan düzenlemeye göre madde metninin son şekli aşağıya çıkarılmıştır.

Perakende İşletmelerce Tüketicilere Yönelik Gerçekleştirilen Taksitli Satışlar

MADDE 12/B- (Ek:RG-15/8/2018-30510)(1)(1) Perakende işletmelerce; mal veya hizmet satışı sonrası belli bir ücret karşılığı borcun taksitlendirilmesi veya ödemenin ertelendiği dönemler de dahil olmak üzere, kıymetli evrak düzenlenerek veya düzenlenmeksizin gerçekleştirilecek (Değişiklik:RG-16/03/2021-31425)konut satışı haricindeki taksitli mal ve hizmet satışlarında taksitlendirme süresi on iki ayı geçemez. 

(2)(Değişik:RG-18/6/2020-31159) Birinci fıkradaki süre; 
a) Fiyatı üç bin beş yüz Türk Lirasının üstünde olan cep telefonu satışlarında üç ay,

b)(Değişik:RG-26/12/2020-31346)
Video, kamera ve ses sistemi gibi elektronik eşya satışları ile fiyatı üç bin beş yüz Türk Lirasının üstünde olan televizyon satışlarında dört ay, tablet bilgisayar satışlarında altı ay,

c)(Değişik:RG-26/12/2020-31346)
Havayolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt içine ilişkin harcamalarda on sekiz ay,ç) (Değişiklik:RG-16/03/2021-31425) Nihai fatura değeri yüz yirmi bin Türk Lirası ve bu tutarın altında olan taşıt satışlarında altmış ay,  yüz yirmi bin Türk Lirasının üzerinde olup üç yüz bin Türk Lirasının üzerinde olmayan taşıt satışlarında kırk sekiz ay, üç yüz bin Türk Lirasının üzerinde olup yedi yüz elli bin Türk Lirasının üzerinde olmayan taşıt satışlarında otuz altı ay ve yedi yüz elli bin Türk Lirasının üzerinde olan taşıt satışlarında yirmi dört ay, olarak uygulanır. (3)(Değişik:RG-22/6/2019-30809) Perakende işletmelerce basılı ve külçe halinde olmayan kuyum satışlarında taksitlendirme süresi (Değişik ibare:RG-26/12/2020-31346) altı ayı geçemez. Diğer kuyum satışlarında taksitlendirme yapılamaz.

!) Vergiyi doğuran olay ve diğer yükümlülüklerin özelliğine göre farklılıklar oluşabileceğinden tereddüt edilen hususlarda konusunda uzman bir danışmandan veya yetkili kurumlardan görüş alınması gerekmekte olup, Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır.

Bir cevap yazın