2021-30-İlave 6 Puanlık SGK Prim Desteği Süresi Yeniden Uzatıldı

Tarih   : 25.02.2021

Sayı    : 2021-30

Konu  : İlave 6 Puanlık SGK Prim Desteği Süresi Yeniden Uzatıldı24.02.2021 tarih 31405 (2.Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 24.02.2021 tarih 3579 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile; 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin (ı) bendindeki “5 puanlık” indirime ilave olarak aynı maddenin ikinci fıkrası uyarınca sigorta primine esas kazanç alt sınırı üzerinden “ilave 6 puan” olarak uygulanmakta olan sigorta prim indiriminin süresi 01 Ocak 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 31 Aralık 2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

  • (I) Sayılı Listede belirtilen yerlerde faaliyette bulunan işyerleri SGK aylık prim hizmet belgesinde 46486 kanun numarasını,
  • (II) Sayılı Listede belirtilen yerlerde faaliyette bulunan işyerleri SGK aylık prim hizmet belgesinde 56486 kanun numarasını,
  • (III) Sayılı Listede belirtilen yerlerde faaliyette bulunan işyerleri SGK aylık prim hizmet belgesinde 66486 kanun numarasını,

 seçmeleri durumunda, 5 puanlık sigorta primi Hazine desteğine ilave olarak prime esas kazanç alt sınırı üzerinden 6 puanlık prim indiriminden de 31.12.2021 tarihine kadar yararlanabileceklerdir.

1- İlave 6 Puan İndiriminden Yararlanma Şartları:
 Aşağıda belirtilen şartları taşıyan işverenler ilave 6 puanlık SGK Prim desteğinden yararlanabilmektedirler. 

  • Muaccel bir borcun bulunmaması/taksitlendirilmiş olması,
  • Türkiye genelinde yasal ödeme süresi geçmiş prim, işsizlik, idari para cezası borcunun bulunmaması/borç tutarının aylık brüt asgari ücreti geçmemesi/taksitlendirilmiş olması,
  • SGK aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal sürede verilmiş olması,
  • Tahakkuk eden cari ay primlerinin yasal sürede ödenmiş olması,
  • e-Borcu Yoktur Aktivasyon işleminin yaptırılmış olması,


2- İlave 6 Puanlık SGK Teşviki Kapsamında Olan Yerler:

Ekli (I) Sayılı Liste Son Tarih: 31.12.2021Ekli (II) Sayılı Liste Son Tarih: 31.12.2021Ekli (III) Sayılı Liste Son Tarih: 31.12.2021
1- Afyonkarahisar1- Adıyaman1- Ağrı
2- Amasya2- Aksaray2- Ardahan
3- Artvin3- Bayburt3- Batman
4- Bartın4- Çankırı4- Bingöl
5- Çorum5- Erzurum5- Bitlis
6- Düzce6- Giresun6- Diyarbakır
7- Elazığ7- Gümüşhane7-Hakkâri
8- Erzincan8- Kahramanmaraş8- Iğdır
9- Hatay9- Kilis9- Kars
10- Karaman10- Niğde10- Mardin
11- Kastamonu11- Ordu11- Muş
12- Kırıkkale12- Osmaniye12- Siirt
13- Kırşehir13- Sinop13- Şanlıurfa
14- Kütahya14- Tokat14- Şırnak
15-Malatya15- Tunceli15- Van
16- Nevşehir16- YozgatGökçeada-Bozcaada ilçeleri
17- Rize  
18- Sivas  
19- Trabzon  
20- Uşak  


3- İlave 6 Puan Prim Desteğinin Hesaplanması:
 Sigorta primi teşvikinden, öncelikle 5 puanlık prim indiriminden prime esas kazanç üst sınırına kadar olan kazançlar üzerinden hesaplanacak malullük, yaşlılık ve ölüm sigorta primlerinde 5 puanlık prim indirimi, ardından da prime esas kazanç alt sınırına kadar olan kazançlar üzerinden 6 puan olarak hesaplanan işveren hissesine karşılık gelen tutarın toplamı kadar yararlanılabilmektedir. Söz konusu indirim; 01.01.2021 tarihinden geçerli olmak üzere 31.12.2021 tarihine kadar uygulanabilecektir.

!) Vergiyi doğuran olay ve diğer yükümlülüklerin özelliğine göre farklılıklar oluşabileceğinden tereddüt edilen hususlarda konusunda uzman bir danışmandan veya yetkili kurumlardan görüş alınması gerekmekte olup, Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır.

Bir cevap yazın