2021-29-Kamu Kurumlarına Düzenlenecek e-Fatura Hakkında Duyuru

Tarih   : 25.02.2021

Sayı    : 2021-29

Konu  : Kamu Kurumlarına Düzenlenecek e-Fatura Hakkında Duyuru


Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından “Kamu Kurumlarına Düzenlenecek e-Fatura ” konulu 23.02.2021 tarihli duyuruda; 

  • Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi Projesi (BKMYBS) kapsamında kamu idarelerine bağlı her bir harcama birimi adına mükellefiyet oluşturmayan potansiyel vergi kimlik numaraları (VKN) alındığı, hali hazırda ödeme işlemlerinin söz konusu VKN’ler aracılığı ile gerçekleştirilmekte olduğu, ancak genel bütçeli idarelerin vergi kanunları açısından herhangi bir mükellefiyetleri olmamakla birlikte, genel bütçe kapsamı dışında kalan idarelerin vergi mükellefiyetlerinin de bulunduğu, 
  • Genel bütçe kapsamı dışında kalan idarelerin e-Fatura uygulaması kapsamına mevcut potansiyel VKN bilgisi ile alınması durumunda, ilgili idarelerin vergi mükellefiyetleri harcama birimi bazına dönüşeceğinden, bu husus harcama birimleri adına ek iş yükü ve mali sorumluluk doğurmasına, kamu idaresi bazlı hesap verilebilirlik ilkesine uygun olmayacak bir fiili durumunun oluşmasına neden olacağından dolayı, söz konusu idareler için e-Fatura uygulamasında ikinci bir VKN alanının kullanılması ihtiyacının doğması nedeniyle, bu konuda gerekli sistemsel geliştirmelerin yapıldığı, 
  • Bu kapsamda, 19.03.2021 tarihine kadar özel entegratör ve entegratör firmaların kendi bilişim sistemlerinde gerekli geliştirmeleri yapmalarının gerektiği, bu kapsamda “Kamu Harcama Süreçlerinde UBL-TR e-Fatura Uygulaması” teknik kılavuzunda gerekli güncellemelerin yapıldığı, söz konusu Kılavuza, https://ebelge.gib.gov.tr/dosyalar/kilavuzlar/Kamu_e-Fatura_Teknik_Kilavuzu.pdf adresinden ulaşılabileceği, 
  • Belirtilen tarihte mükelleflerin sorun yaşamaması için gerekli güncellemelerin zamanında yapılması gerektiği, belirtilmektedir.

!) Vergiyi doğuran olay ve diğer yükümlülüklerin özelliğine göre farklılıklar oluşabileceğinden tereddüt edilen hususlarda konusunda uzman bir danışmandan veya yetkili kurumlardan görüş alınması gerekmekte olup, Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır.

Bir cevap yazın