2021-28-Kısa Çalışma İle Nakdi Ücret Desteği ve İşten Çıkarma Yasağı Uygulamalarında Son Durum

Tarih : 25.02.2021

Sayı    : 2021-28

Konu  : Kısa Çalışma İle Nakdi Ücret Desteği ve İşten Çıkarma Yasağı Uygulamalarında Son Durum1-  Kısa Çalışma Uygulama Süresi Uzatıldı:
 01.12.2020 tarih 31321 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 30.11.2020 tarih 3238 sayılı, 23.12.2020 tarih 31343 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 33316 ve 3317 sayılı Cumhurbaşkanı Kararları ile kısa çalışma uygulamasında başvuru ve uygulama süreleri hakkında belirlemeler yapılmıştır. 31.12.2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) (01.01.2021 tarihinden itibaren kısa çalışma başvurusunda bulunacaklar için 31.01.2021 tarihine kadar) kısa çalışma başvurusunda bulunmuş işyerleri için kısa çalışma uygulaması nedeniyle kısa çalışma ödeneğinin süresi, yeni bir başvuru ve uygunluk tespiti yapılmasına gerek bulunmaksızın 28.02.2021 tarihine kadar uzatılmıştı. Bu defa; 19.02.2021 tarih 31400 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 18.02.2021 tarih 3556 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile ; 

  • Daha önce kısa çalışmadan yararlanan aynı işçiler için ve aynı şartları aşmamak kaydıyla, 
  • 28.02.2021 tarihinden önce kısa çalışma uygulaması biten işyerleri için 01.03.2021 tarihinden itibaren 1 ay (31.03.2021 tarihine kadar), 
  • 28.02.2021 tarihi itibariyle kısa çalışma uygulaması devam eden işyerleri için ise kısa çalışma uygulaması bitiş tarihinden itibaren başlamak üzere 1 ay olmak üzere, kısa çalışma süresi 31.03.2021 tarihine kadar uzatılmıştır. 

2-İşten Çıkarma Yasağı Ve Nakdi Ücret Desteği Sürelerinin Yeniden Uzatılmaması Halinde 17.03.2021 Tarihinde Sona Erecek:30.12.2020 tarih 31350 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 29.12.2020 tarih 3344 sayılı Cumhurbaşkanı Kararına göre; 

  • 4857 sayılı Kanun’un Geçici 10’uncu maddesi ile getirilen ve daha önceden 17.01.2021 tarihine kadar uzatılan işten çıkarma yasağının ve işverene tanınan ücretsiz izne çıkarma hakkı süresi 17.03.2021 tarihine kadar uzatılmıştı, 
  • Bununla birlikte, ücretsiz izne çıkarılan sigortalıya ödenmekte olan nakdi ücret desteğinin ödenme süresi de 17.03.2021 tarihine kadar uzatılmıştı. 
  • İşten çıkarma yasağı ve nakdi ücret desteği uygulamaları hakkında bu güne kadar yeni bir düzenleme yapılmamış olup, yeni bir uzatma kararı alınmaması durumunda 17.03.2021 tarihinde sona erecektir.

!) Vergiyi doğuran olay ve diğer yükümlülüklerin özelliğine göre farklılıklar oluşabileceğinden tereddüt edilen hususlarda konusunda uzman bir danışmandan veya yetkili kurumlardan görüş alınması gerekmekte olup, Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır.

Bir cevap yazın