2021-27-Kargoyla Yük Taşıtılmasında KDV Tevkifatı Uygulaması

Tarih   : 24.02.2021

Sayı    : 2021-27

Konu  : Kargoyla Yük Taşıtılmasında KDV Tevkifatı Uygulaması16.02.2021 tarih 31397 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:35) ile karayolu ile yük taşıtma hizmetlerinde KDV tevkifatı zorunluluğu getirilmiştir.  Taşıtma işleminin kargo yoluyla yaptırılması durumunda dikkat edilecek hususlar:

  • Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, yük taşıtma işlemlerinin ticari amaçla kargo işletmeciliği yapan ve “Kargo İşletme Yetki Belgesi” ne sahip (M1-M2-M3 Yetki Belgesi) gerçek ve tüzel kişilere yaptırılması durumunda tevkifat yapılmayacaktır,
  • Kendilerini kargo işletmeciliği yaptığını beyan ederek, tevkifat yapılmamasını isteyen nakliyecilerden, taşıma işlemini yaptıracak olanların mutlaka yukarıda belirtilen belgeyi istemeleri, hatta; “ Bir örneği fatura ekinde yer alan Kargo İşletme Yetki Belgesine sahip olunduğundan KDV tevkifatı yapılmamıştır” ibaresini faturaya yazmalarını talep etmeleri yararlarına olacaktır,
  • Aksi halde, yine Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre; yük taşımacılığı yapabilmelerine yönelik “Yük ve Eşya Taşımacılığı Yetki Belgeleri” (E-G-K-L-N-P-R Yetki Belgeleri) de verilebilmekte olup, bu belgeler nakliyecinin kargo işletmeciliği yaptığı anlamına gelmediğinden, KDV tevkifatı yükümlülüğünü ortadan kaldırmayacaktır,
  • Özetle; kargo işletmeciliği yetki belgesine (M Yetki Belgesi) sahip olmayan nakliyecilerin; kargo şirketi olup olmadığının, diğer yük taşıma yetki belgelerine (E-G-K-L-N-P-P) sahip olup olmadığının KDV tevkifatına bir etkisi olmayacağından, KDV tevkifatından doğacak sorumluluğu ortadan kaldırmayacaktır.

– KDV Tevkifatları Sirkülerimize Ulaşmak İçin TIKLAYINIZ

– Yük Taşımacılığı Hizmetlerinde KDV Tevkifatı Makalemize Ulaşmak İçin TIKLAYINIZ.

!) Vergiyi doğuran olay ve diğer yükümlülüklerin özelliğine göre farklılıklar oluşabileceğinden tereddüt edilen hususlarda konusunda uzman bir danışmandan veya yetkili kurumlardan görüş alınması gerekmekte olup, Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır

Bir cevap yazın