2021-25-2020 Ocak-Mart Dönemleri E-Defter Ve Berat Dosyaları İle İkincil Kopyalarının GİB Sistemine Yüklenme Süresi Yeniden Uzatıldı

Tarih   : 05.02.2021

Sayı    : 2021-25

Konu  : 2020 Ocak-Mart Dönemleri E-Defter Ve Berat Dosyaları İle İkincil Kopyalarının GİB Sistemine Yüklenme Süresi Yeniden UzatıldıGelir İdaresi Başkanlığı Tarafından Yapılan 05.02.2021 Tarihli Duyuruda;

  • 3 Sıra No.lu Elektronik Defter Tebliği ile değişen 1 Sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliği ile e-Defter Uygulamasına kayıtlı mükelleflerin, 2020/Ocak-Mart dönemlerine ilişkin, tutmakta oldukları e-Defterler ile bunlara ilişkin berat dosyaların ikincil kopyalarını 05.02.2021 tarihine kadar GİB sistemine yüklemeleri gerektiğinin duyurulduğu, 
  • Uygulamanın ilk defa yapılacak olması, sistemde yaşanılan yoğunluk ve gelen talepler doğrultusunda herhangi bir mağduriyete neden olunmaması açısından 2020/1-3 dönemi e-defter ve berat dosyalarının ikincil kopyalarının 12.02.2021 tarihine kadar uzatıldığı, 
  • Bu kapsamda, 2020 yılı ilk üç ayına ilişkin olarak, e-Defterler ile bunlara ilişkin berat dosyalarının ikincil kopyalarını son gün ve günleri beklemeden yükleme işlemlerine ivedilikle başlamaları, süresinde yüklememe nedeniyle ortaya çıkabilecek cezai yaptırımların önüne geçilmesi açısından da büyük önem arz ettiği,

 Belirtilmiştir.

!) Vergiyi doğuran olay ve diğer yükümlülüklerin özelliğine göre farklılıklar oluşabileceğinden tereddüt edilen hususlarda konusunda uzman bir danışmandan veya yetkili kurumlardan görüş alınması gerekmekte olup, Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır

Bir cevap yazın