2021-23-Gelir ve Kurumlar Vergisi Mükelleflerine Finansman Gider Kısıtlaması Getirildi

Tarih : 04.02.2021

Sayı    : 2021-23

Konu  : Gelir ve Kurumlar Vergisi Mükelleflerine Finansman Gider Kısıtlaması Getirildi04.02.2021 tarih 31385 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 03.02.2021 tarih 3490 sayılı  Cumhurbaşkanı Kararı ile 01.01.2021 tarihinden itibaren başlayan vergilendirme dönemi kazançlarına uygulanmak üzere; 

  • Kullanılan yabancı kaynakları öz kaynaklarını aşan işletmelerde, 
  • Öz kaynakları aşan kısma münhasır olmak üzere, (yatırımın maliyetine eklenenler hariç) işletmede kullanılan yabancı kaynaklara ilişkin, 
  • Faiz, komisyon, vade farkı, kâr payı, kur farkı ve benzeri adlar altında yapılan gider ve maliyet unsurları toplamının %10’u, 
  • Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınamayacağından, kanunen kabul edilmeyen gider olacaktır.

 Kredi kuruluşları, finansal kuruluşlar, finansal kiralama, faktöring ve finansman şirketleri kapsam dışında olup, 2021/ 1’inci Geçici Vergi Dönemi Beyanlarından itibaren dikkate alınarak uygulanması gerekmektedir Finansman gider kısıtlamasının hesaplanmasına yönelik ÖRNEK aşağıda verilmektedir.ÖRNEK HESAPLAMA:

FİNANSMAN GİDER KISITLAMASI HESAPLAMA TABLOSU (ÖRNEK)
1SERMAYE200.000,00
2BORÇ TUTARI300.000,00
3=(2-1)FARK (ÖZ KAYNAĞI AŞAN KISIM)100.000,00
4ÖDENEN FAİZ TUTARI50.000,00
5=(3/2)FİNANSMAN GİDERİ ORANI0,33
6=(4*5)FİNANSMAN GİDERİ TUTARI16.500,00
7=(6*10/100)FİNANSMAN GİDERİ KISITLAMASI (KKEG)1.650,00
*Gider kısıtlaması; faiz, komisyon, vade farkı, kur farkı vb. gider ve maliyetlere uygulanır.

!) Vergiyi doğuran olay ve diğer yükümlülüklerin özelliğine göre farklılıklar oluşabileceğinden tereddüt edilen hususlarda konusunda uzman bir danışmandan veya yetkili kurumlardan görüş alınması gerekmekte olup, Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır

Bir cevap yazın