2021-21-Yıllara Yaygın İnşaat Ve Onarım İşlerinde Kesinti Oranı %5’e Çıkarılıyor

Tarih          : 04.02.2021

Sayı            : 2021-21

Konu         : Yıllara Yaygın İnşaat Ve Onarım İşlerinde Kesinti Oranı %5’e Çıkarılıyor04.02.2021 tarih 31385 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 03.02.2021 Tarih 3491 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı  ile yapılan değişikliğe göre;

  • Gelir Vergisi Kanunu’nun 42’inci maddesi kapsamında yapılan yıllara yaygın inşaat ve onarım işleri nedeniyle, 01.03.2021 tarihinden itibaren yapılacak istihkak ve hakediş ödemeleri üzerinden %5 gelir/kurumlar vergisi kesintisi yapılacaktır. 
  • Değişiklik öncesinde bu oran %3 olarak uygulanmaktaydı.

!) Vergiyi doğuran olay ve diğer yükümlülüklerin özelliğine göre farklılıklar oluşabileceğinden tereddüt edilen hususlarda konusunda uzman bir danışmandan veya yetkili kurumlardan görüş alınması gerekmekte olup, Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır

Bir cevap yazın