2021-20-Açık İhracat Hesaplarını Süresi İçinde İhbar Etmeyen Bankalara Ek Süre Verildi

Tarih : 04.02.2021

Sayı    : 2021-20

Konu  : Açık İhracat Hesaplarını Süresi İçinde İhbar Etmeyen Bankalara Ek Süre Verildi03.02.2021 tarih 31384 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7263 sayılı “Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” un 9’uncu maddesi ile 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanuna eklenilen Geçici 1’inci Madde eklenilmiştir. Bilindiği gibi yapılan yasal düzenlemeler ile, ihracatçıların fiili ihracat tarihinden itibaren 180 gün içinde ihracat bedellerini yurda getirmeleri ve bankalarda açtıkları ihracat hesaplarını kapatmaları gerekmektedir. İhracat Genelgesinin 29’uncu maddesi ile; bankalarda açılan ihracat hesaplarının fiili ihraç tarihinden itibaren 180 gün içinde kapatılmaması halinde, bankaların bu durumu 5 iş günü içinde ihracatçının bağlı bulunduğu vergi dairesine ihbar yükümlülüğü bulunmaktadır. Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanunu’na eklenilen Geçici 1’inci Madde İle;

  • 03.02.2021 tarihi itibariyle bankalarda bulunan ihbar süresi geçmiş açık hesapların, 60 gün içinde vergi dairelerine ihbar edilmesi halinde, ihbar sürelerine uymayan bankalar/çalışanları hakkında herhangi bir yasal işlem yapılmayacağı, 
  • Süresi geçtikten sonra ihbar edilen ancak, 03.02.2021 tarihi itibariyle Cumhuriyet Savcılıklarına bildirim yapılmayan ihlaller için de bankalar/çalışanları hakkında herhangi bir yasal işlem yapılmayacağı, 
  • 03.02.2021 tarihi itibariyle bankaların geç bildirimlerinden kaynaklanan ihmalleri nedeniyle, Cumhuriyet Savcılıkları tarafından banka/çalışanları haklarında idari para cezası kararı henüz verilmemiş işlemler için Cumhuriyet Savcılıklarınca idari yaptırım kararı verilmeyeceği, 
  • 03.02.2021 tarihi itibariyle bankaların geç bildirimlerinden kaynaklanan ihmalleri nedeniyle, Cumhuriyet Savcılıkları tarafından bankalara/çalışanlarına idari yaptırım kararı verilmiş ancak kesinleşmemiş ya da kesinleşmiş olup, henüz ödenmemiş olan idari para cezası kararlarının bütün neticeleri ile ortadan kalkacağı,
  • 03.02.2021 tarihi itibariyle ödenmiş olan idari para cezalarının red ve iade edilmeyeceği,

 Hükme bağlanmıştır. NOT: Yapılan bu düzenlemenin sadece bankalarda bulunan ve ihbar süresi geçmiş açık hesapların ek süre içinde bildirilmesine ceza uygulanmayacağına yönelik olduğu, ihracatçıları kapsamadığı görüşü ağırlık kazandığından, bir önceki sirkülerimizin dikkate alınmaması gerekmektedir. Bu durumda; açık hesaplardan ihbar süresi geçenlerin vergi bankalar tarafından 60 gün içinde vergi dairelerine bildirim sayıları artacak ve vergi daireleri tarafından verilecek 90 günlük süre içinde açık hesaplar kapatılamaz ise, durum Cumhuriyet Savcılıklarına bildirilmeye devam edilecektir. Konuyla ilgili açıklayıcı tebliği ya da ihracat genelgesinde bir değişiklik yapılıncaya kadar, ihracatçıların geçmişte olduğu gibi ihracat bedellerini 180 gün içinde yurda getirmeleri ve açık olan ihracat hesaplarını kapatmaları tavsiye edilmektedir.

!) Vergiyi doğuran olay ve diğer yükümlülüklerin özelliğine göre farklılıklar oluşabileceğinden tereddüt edilen hususlarda konusunda uzman bir danışmandan veya yetkili kurumlardan görüş alınması gerekmekte olup, Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır

Bir cevap yazın