2021-18-Haberleşme Yayın Ve İnternet Hizmetlerinden Alınan Özel İletişim Vergisi (ÖİV) Oranı Artırıldı

Tarih : 01.02.2021

Sayı    : 2021-18

Konu  : Haberleşme, Yayın Ve İnternet Hizmetlerinden Alınan Özel İletişim Vergisi (ÖİV) Oranı Artırıldı 30.01.2021 tarh 31380 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 29.01.2021 tarih 3469 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile; 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 39’uncu maddesinde yer alan ve aşağıda gösterilen hizmetlerden alınan Özel İletişim Vergisi oranları 30.01.2021 tarihinden itibaren uygulanmak üzere, %7,5’ten %10’a çıkarılmıştır.

a)- Her nevi mobil elektronik haberleşme işletmeciliği kapsamındaki (ön ödemeli hatlara yüklemeler için yapılan satışlar dâhil) tesis, devir, nakil ve haberleşme hizmetleri % 10
b)- Radyo ve televizyon yayınlarının uydu platformu ve kablo ortamından iletilmesine ilişkin hizmetleri % 10
c)- Kablolu, kablosuz ve mobil internet servis sağlayıcılığı hizmeti %10
d)- (a), (b) ve (c) bentleri kapsamına girmeyen diğer elektronik haberleşme hizmetleri % 10

!) Vergiyi doğuran olay ve diğer yükümlülüklerin özelliğine göre farklılıklar oluşabileceğinden tereddüt edilen hususlarda konusunda uzman bir danışmandan veya yetkili kurumlardan görüş alınması gerekmekte olup, Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır

Bir cevap yazın