2021-17-Bazı Konaklama Sözleşmelerinin Döviz Cinsinden Veya Dövize Endeksli Düzenlenebileceğine Dair Tebliğ

Tarih : 01.02.2021

Sayı    : 2021-17

Konu  : Bazı Konaklama Sözleşmelerinin Döviz Cinsinden Veya Dövize Endeksli Düzenlenebileceğine Dair Tebliğ 30.01.2021 tarih 31380 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008/32-34)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2021/32-59)” ile, Tebliğin 8’inci maddesinin yedinci fıkrasına eklenilen aşağıdaki (d) bendine göre;  

  • “d)- Türkiye’de yerleşik kişilerin Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli konaklama tesislerinde akdedeceği konaklama hizmet sözleşmeleri.”
  • Döviz cinsinden ya da dövize endeksli düzenlenebilecektir.

!) Vergiyi doğuran olay ve diğer yükümlülüklerin özelliğine göre farklılıklar oluşabileceğinden tereddüt edilen hususlarda konusunda uzman bir danışmandan veya yetkili kurumlardan görüş alınması gerekmekte olup, Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır

Bir cevap yazın