2021-14-Mücbir Sebep Durum Sorgulama Ekranı Kullanıma Açıldı

Tarih              : 28.01.2021

Sayı                : 2021-14

Konu              : Mücbir Sebep Durum Sorgulama Ekranı Kullanıma Açıldı

25.01.2021 tarihli ve 313375 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 524 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile ana faaliyet konuları 25.01.2021 tarihi itibariyle vergi dairesi kayıtlarına göre; sinema salonu, kahvehane, kıraathane, kır bahçeleri, lokal, çay bahçeleri, internet kafe/salonu, elektronik oyun salonu, bilardo salonu, halı saha, yüzme havuzu, hamam, sauna, masaj salonu ve lunapark olan mükelleflerin bazı beyan ve bildirimleri mücbir sebep kapsamına alınmıştı.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan 27.01.2021 tarihli duyuruda;

  • Vergi ödevlerinin yerine getirilmesi bakımından mücbir sebep kapsamına alınan mükelleflerin, 
  • Ana faaliyet alanları ile ilgili, mücbir sebep kapsamına girip girmediklerini, İnteraktif Vergi Dairesine giriş yapılarak “Bilgilerim/524 Sıra No’lu VUK Genel Tebliği Kapsamında Mücbir Sebep Durum Sorgusu ve Dilekçesi” menüsünden sorgulayabilecekleri

Açıklanmıştır.   Yapılacak sorgulama sonucunda; fiilen iştigal edilen faaliyet konuları mücbir sebep kapsamına girmekle birlikte, vergi dairesi kayıtlarına göre kodlanan ana faaliyet kodu (nace kodu) farklılıklarından kaynaklanan sebeplerden dolayı mücbir sebep kapsamında olmadığını öğrenen mükelleflerin, bu durumu gelir/kurumlar vergisi yönünden bağlı bulundukları vergi dairesine ispat ve tevsik etmeleri halinde, mücbir sebep kapsamında olup olmadığının tespitinde ana faaliyet kodu yerine fiilen iştigal edilen ana faaliyet alanı dikkate alınacaktır.

!) Vergiyi doğuran olay ve diğer yükümlülüklerin özelliğine göre farklılıklar oluşabileceğinden tereddüt edilen hususlarda konusunda uzman bir danışmandan veya yetkili kurumlardan görüş alınması gerekmekte olup, Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır

Bir cevap yazın