2021-13-2021 Yılında Karşılıksız Çıkan Çeklerde Bankanın Ödemekle Sorumlu Olduğu Tutarlar Belirlendi

arih              : 26.01.2021

Sayı                : 2021-13

Konu             : 2021 Yılında Karşılıksız Çıkan Çeklerde Bankanın Ödemekle Sorumlu Olduğu Tutarlar Belirlendi 25.01.2021 tarih 31375 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Çek Defterlerinin Baskı Şekline ve Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktarın Belirlenmesine İlişkin Tebliğ (Sayı 2010/2) ‘de Değişiklik  Yapılmasına Dair Tebliğ (2021/1) ile karşılıksız çeklerde  ödenecek tutar 2021 yılı için yeniden belirlenmiştir.   29.01.2021 tarihinden itibaren uygulanmak üzere; Tebliğin 4’üncü maddesindeki tutar 2.670,00 TL, Geçici 2’nci maddedeki tutar 1.680,00 TL olmuştur. Buna göre ilgili maddeler aşağıda güncellenmiştir.

1- Karşılıksız Çeklerde Bankanın Sorumlu Olduğu Miktar

        Muhatap banka, ibraz eden düzenleyici dışındaki hamile, süresinde ibraz edilen her çek yaprağı için;

a)- Karşılığının hiç bulunmaması halinde,

1)- Çek bedeli 2.670,00 TL (İkibinaltıyüzyetmiş Türk Lirası) veya üzerinde ise 2.670,00 TL (İkibinaltıyüzyetmiş Türk Lirası),                       2)- Çek bedeli 2.670,00 TL (İkibinaltıyüzyetmiş Türk Lirasının) altında ise çek bedelini,

b)-Karşılığının kısmen bulunması halinde,

1)- Çek bedeli 2.670,00 TL (İkibinaltıyüzyetmiş Türk Lirası) veya altında ise çek bedelini aşmamak koşuluyla, kısmi karşılığı 2.670,00 TL (İkibinaltıyüzyetmiş Türk Lirasına) tamamlayacak bir miktarı,

2)- Çek bedeli 2.670,00 TL (İkibinaltıyüzyetmiş Türk  Lirasının) üzerinde ise çek bedelini aşmamak koşuluyla, kısmi karşılığa ilave olarak 2.670,00 TL (İkibinaltıyüzyetmiş Türk Lirasını) ödemekle yükümlüdür.

2– 20.01.2010 Tarihinden Önce Bastırılan Karşılıksız Çekler:

Bu  Tebliğden (2010/2) önce yayımlanan Tebliğlere göre bastırılan çeklerden ötürü muhatap banka, süresinde ibraz edilen çekin karşılığının bulunmaması halinde her çek yaprağı için 1.680,00 TL (Binaltıyüzseksen Türk Lirasına) kadar ve kısmen karşılığının bulunması halinde ise bu miktarı her çek yaprağı için 1.680,00 TL (Binaltıyüzseksen Türk Lirasına tamamlayacak biçimde ödeme yapmakla yükümlüdür.

!) Vergiyi doğuran olay ve diğer yükümlülüklerin özelliğine göre farklılıklar oluşabileceğinden tereddüt edilen hususlarda konusunda uzman bir danışmandan veya yetkili kurumlardan görüş alınması gerekmekte olup, Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır

Bir cevap yazın