Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 396)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 523) Resmi Gazete’de Yayımlandı.

523 sıra no’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile, elektronik belge uygulamalarının yaygınlaşması ile birlikte, Form Ba ve Form Bs bildirimi verme yükümlülüğü bulunan mükellefler tarafından mal ve/veya hizmet alış/satışlarına ilişkin verilen bilgilerden, elektronik belge olarak düzenlenen belgelerin Gelir İdaresi Başkanlığı sistemlerinde yer alması sebebiyle, bildirimlere dâhil edilmeyecek şekilde Form Ba ve Form Bs bildirimlerinin verilmesine ilişkin usul ve esaslar ile tüm alış ve satışları belirlenen haddin altında kalan mükelleflerin bildirim vermesine yönelik usul ve esaslar belirlenmiştir.

Söz konusu Genel Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.

Bir cevap yazın