2021-12-Elektronik Ortamda Düzenlenen Faturalar Temmuz Ayından İtibaren Form Ba Ve Form Bs Bildirimlerine Dahil Edilmeyecek

Tarih              : 25.01.2021

Sayı                : 2021-11

Konu              : Elektronik Ortamda Düzenlenen Faturalar Temmuz Ayından İtibaren Form Ba Ve Form Bs Bildirimlerine Dahil Edilmeyecek25.01.2021 tarih 31375 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:396)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:523) ile, 01.07.2021 tarihinden itibaren uygulanmak üzere, elektronik belge olarak düzenlenen belgelerin Form Bs ve Form Ba bildirimlerine dahil edilmeyeceğinden, konuya ilişkin uygulama usul ve esasları belirlenmiştir. Buna göre; 

  • 2021/Temmuz ayına ilişkin dönemden itibaren başlanılmak üzere, Vergi Usul Kanunu kapsamında elektronik belge olarak düzenlenen belgelerin (e-fatura, e-arşiv fatura) Form Ba ve Form Bs bildirimlerine dahil edilmeyecektir. 
  • Bir kişi veya kurumdan yapılan mal ve/veya hizmet alış tutarları ile bir kişi veya kuruma yapılan mal ve/veya hizmet satış tutarlarına ilişkin 5.000 TL tutarındaki haddin belirlenmesinde, elektronik olarak ve kâğıt ortamında düzenlenen tüm belgelerin birlikte değerlendirilmesi gerektiği, söz konusu haddin aşılması halinde ise, sadece kâğıt ortamında düzenlenen belgeler bildirime dahil edilecektir. 
  • Bildirim verme yükümlülüğü bulunan ancak, tüm alış ve satışları belirtilen haddin altında kalan veya elektronik belge olarak düzenlenen belgelerden oluşan mükelleflerin, Form Ba ve/veya Form Bs bildirimlerini “Ba/Bs bildiriminde beyan edilecek bilgim bulunmamaktadır.” kutucuğunu işaretlemek suretiyle vermeleri gerekmektedir.

!) Vergiyi doğuran olay ve diğer yükümlülüklerin özelliğine göre farklılıklar oluşabileceğinden tereddüt edilen hususlarda konusunda uzman bir danışmandan veya yetkili kurumlardan görüş alınması gerekmekte olup, Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır

Bir cevap yazın