2021-10-Değerli Konut Vergisi Beyannamelerinin İnternet Vergi Dairesi Üzerinde Uygulamaya Açıldığına Yönelik GİB Duyurusu

Tarih              : 19.01.2021

Sayı                : 2021-10

Konu              : Değerli Konut Vergisi Beyannamelerinin İnternet Vergi Dairesi Üzerinde Uygulamaya Açıldığına Yönelik GİB Duyurusu Gelir İdaresi Başkanlığı, İnternet Vergi Dairesi üzerinden yapılan 19.01.2021 tarihli duyuruda;

  • Türkiye sınırları içinde bulunan ve bina vergi değeri 1319 sayılı Kanunun 42 nci maddesinde yer alan tutarı aşan mesken nitelikli taşınmazların beyanına ilişkin, 
  • Değerli Konut Vergisi Beyannamelerini, 
  • Elektronik ortamda vermek isteyen mükellefler için, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın, İnternet Vergi Dairesi (https://intvrg.gib.gov.tr/) sitesinde uygulamaya açıldığı, 
  • Uygulama usul ve esaslarının 15.01.2021 tarih ve 31365 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Değerli Konut Vergisi Beyannameleri Genel Tebliğinde belirtildiği, 
  • Elektronik ortamda bizzat mükellefi tarafından veya 3568 sayılı Kanun uyarınca yetki almış meslek mensupları tarafından gönderilebileceği,

  Açıklanmıştır.

!) Vergiyi doğuran olay ve diğer yükümlülüklerin özelliğine göre farklılıklar oluşabileceğinden tereddüt edilen hususlarda konusunda uzman bir danışmandan veya yetkili kurumlardan görüş alınması gerekmekte olup, Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır

Bir cevap yazın