2021-9-BSMV Mükellefleri Tarafından Verilen Hizmet Vergisi Beyannamelerine Ek Bildirimler Dahil Edildiğine Dair Duyuru

Tarih              : 18.01.2021

Sayı                : 2021-9

Konu             : BSMV Mükellefleri Tarafından Verilen Hizmet Vergisi Beyannamelerine Ek Bildirimler Dahil Edildiğine Dair Duyuru Gelir İdaresi Başkanlığı, İnternet Vergi Dairesi üzerinden yapılan 05.10.2020 ve 18.01.2021  tarihli duyurularda;  

  • Ocak/2021 döneminden itibaren Banka Muameleleri Vergisi ve Sigorta Muameleleri Vergisi mükellefleri tarafından düzenlenen Hizmet Vergisi Beyannamelerine ek bildirimlerin dahil edildiği,
  • Yapılacak olan değişiklikler nedeniyle bu beyannameyi vermesi gereken tüm mükelleflerin, Ocak/2021 dönemi ve sonrasında verilecek beyannameler için güncellenecek olan Beyanname Düzenleme Programını (BDP) bilgisayarlarına indirip yeniden kurmalarının gerektiği,

Açıklanmıştır.

!) Vergiyi doğuran olay ve diğer yükümlülüklerin özelliğine göre farklılıklar oluşabileceğinden tereddüt edilen hususlarda konusunda uzman bir danışmandan veya yetkili kurumlardan görüş alınması gerekmekte olup, Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır

Bir cevap yazın