2014-2020 IPARD Programı (IPARD II Dönemi) ONUNCU BAŞVURU ÇAĞRI İLANI

Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili kuruluşu olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 7
Ocak 2021 tarihinde Onuncu Başvuru Çağrı İlanına çıkmış bulunmaktadır.
Başvuru kabulüne ilişkin bu çağrı, IPARD Programı 2014-2020 dönemi kapsamında yatırım yapmak
isteyen işletmeler tarafından destek almak üzere yapılacak başvurular ile ilgilidir.

İlgili Çagrı İlanına Ulaşmak İçin TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın