2021-6-Nakdi Ücret Desteği İstihdam Dönüş Prim Desteği İle İlave İstihdam Ücret Desteği Tutarları Artırıldı

Tarih              : 13.01.2021

Sayı                : 2021-6

Konu              : Nakdi Ücret Desteği, İstihdam Dönüş Prim Desteği İle İlave İstihdam Ücret Desteği Tutarları Artırıldı 13.01.2021 tarih 31363 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 12.01.2021 tarih 3423 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’na 2021/Ocak döneminden itibaren uygulanmak üzere; 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na göre ödenen; nakdi ücret desteği, istihdam dönüşüm prim desteği ve ilave istihdam ücret destek tutarları %21,56 oranında artırılmıştır. Buna göre;  

  • Geçici 24’üncü maddeye göre;

İşçilere sağlanan günlük 39,24 TL ücretsiz izin nakdi ücret desteği tutarı; 47,70 TL’ye,  

  • Geçici 27’inci maddeye göre;

a). İş verenlere ödeyecekleri prim tutarından mahsup yoluyla sağlanan günlük 44.15 TL istihdam dönüş prim desteği tutarı; 53,67 TL’ye,

b). İşe alınan ancak ücretsiz izne ayrılan çalışanlara sağlanan günlük 39,24 TL ücretsiz izin nakdi ücret desteği tutarı; 47,70 TL’ye,

c). Hiçbir geliri olmayanlara sosyal yardımlaşma ve dayanışma teşvik kanununa göre verilen günlük 34,34 TL nakdi ücret desteği tutarı, 41,74 TL’ye,  

  • Geçici 28’inci maddeye göre;

1). İş verenlere sağlanan günlük 44,15 TL SGK prim desteği tutarı; 53,67 TL’ye,

2). İşe alınarak ücretsiz izne çıkarılan çalışanlara sağlanan 39,24 TL olan nakdi ücret desteği tutarı, 47,70 TL’ye,

  Çıkarılmıştır.

!) Vergiyi doğuran olay ve diğer yükümlülüklerin özelliğine göre farklılıklar oluşabileceğinden tereddüt edilen hususlarda konusunda uzman bir danışmandan veya yetkili kurumlardan görüş alınması gerekmekte olup, Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır

Bir cevap yazın