2021-5-E-Defter Ve Berat Dosyalarının İkincil Kopyalarının Saklanması Hakkında Önemli GİB Duyuruları !

Tarih              : 11.01.2021

Sayı                : 2021-5

Konu              : E-Defter Ve Berat Dosyalarının İkincil Kopyalarının Saklanması Hakkında Önemli GİB Duyuruları ! Gelir İdaresi Başkanlığı e-Defter Sistemi üzerinden yapılan 07.01.2021 ve 08.01.2021 tarihli duyurularda;

 • Ocak/2020 döneminde başlamak üzere, tutulan e-Defterler ile bunlara ilişkin berat dosyaların ikincil kopyalarını “e-Defter Saklama Kılavuzu”nda açıklanan sürelerde Başkanlığın Bilgi İşlem Sistemlerine aktarma zorunluluğu getirildiği,
 • e-Defter ve berat dosyalarının ikincil kopyalarının saklanmasına yönelik olarak hiçbir özel entegratör kuruluşun yetkilendirilmediği, saklama işleminin yalnızca Başkanlık tarafından ücretsiz olarak sunulduğu,
 • Getirilen bu zorunluluğun, mükelleflerin e-Defter ve berat dosyalarını kendilerine ait bilgi işlem sistemlerinde muhafaza ve ibraz etme zorunluluğunu ortadan kaldırmadığı gibi ayrıca üçüncü kişiler nezdinde (muhafaza yükümlülüğünün Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ve Türkiye Cumhuriyeti kanunlarının geçerli olduğu yerlerde yerine getirilmesi zorunlu olduğu) muhafaza işlemi yapmalarına da engel teşkil etmeyeceği,
 • e-Defter dosyaları ile bunlara ilişkin berat dosyalarının ikincil kopyalarının, Başkanlığın “Bilgi İşlem Sistemlerinde” saklanmasına ilişkin usul ve esasların belirlendiği e-Defter Saklama Kullanıcı Kılavuzu’nun yayınlandığı,
 • e-Defter uygulamasına dahil olan mükelleflerin, e-Defter dosyaları ile bunlara ilişkin berat dosyalarının, Başkanlığın “Bilgi İşlem Sistemlerinde” saklanmasına yönelik işlem adımları açıklandığı,
 • Kılavuzun 4 üncü bölümünde, 2020/Ocak ve müteakip dönemlere ilişkin e-Defter dosyaları ile berat dosyalarının ikincil kopyalarının Başkanlığın bilgi işlem sistemlerine aktarım zamanının da belirlendiği,
 • 2020 yılı ya da önceki dönemlerde e-Defter uygulamasına geçen mükelleflerin, 15/01/2021 tarihine kadar olan 2020 takvim yılının ilk 3 ayına ilişkin e-Defter dosyaları ile bunlara ilişkin berat dosyalarının sisteme yükleme sürelerinin, 05/02/2021 tarihine kadar uzatıldığı, 
 • 2020 yılı ilk üç ayına ilişkin olarak, e-Defterler ile bunlara ilişkin berat dosyalarının ikincil kopyalarını henüz göndermeyen/gönderemeyen mükelleflerin, son gün ve günleri beklemeden yükleme işlemlerine ivedilikle başlamaları, süresinde yüklememe nedeniyle ortaya çıkabilecek cezai yaptırımların önüne geçilmesi açısından da büyük önem taşıdığı,
 • 07/01/2021 tarihinde yapılan e-Defter Saklama Uygulama güncellemesi ile söz konusu tarihten itibaren yüklenecek e-Defter dosyaları ile bunlara ilişkin berat dosyalarının güncel program indirilmek suretiyle yüklenmesi gerektiği, 
 • Uygulamanın güncel versiyonuna http://www.edefter.gov.tr/anasayfa.html internet sitesinde “e-Defter Saklama” bölümünden ve eDefter Saklama Kullanıcı Kılavuzunda “2.1 Program Kurulum Dosyasını İndirme” başlıklı bölümünden ulaşılabileceği,
 • Güncel uygulama indirildikten sonra, uygulama tarafından yönlendirilen işlem adımları takip edilerek kurulması ve e-Defter dosyaları ile bunlara ilişkin berat dosyalarının ikincil kopyalarının saklanması için yukarıda belirtilen tarihlere kadar Başkanlığın Bilgi İşlem Sistemlerine gönderilmesi gerektiği,

Açıklanmıştır.  

 • e-Defter Saklama Kullanıcı Kılavuzuna Ulaşmak İçin TIKLAYINIZ.
 • 07.01.2021 Tarihli Duyuruya Ulaşmak İçin TIKLAYINIZ.
 • 08.01.2021 Tarihli Duyuruya Ulaşmak İçin TIKLAYINIZ.

!) Vergiyi doğuran olay ve diğer yükümlülüklerin özelliğine göre farklılıklar oluşabileceğinden tereddüt edilen hususlarda konusunda uzman bir danışmandan veya yetkili kurumlardan görüş alınması gerekmekte olup, Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır

Bir cevap yazın