E-Belge Uygulamasından GİB Portalı Üzerinden Yararlanan Mükelleflerin Dikkatine

Tarih              : 05.01.2021

Sayı                : 2021-3

Konu              : E-Belge Uygulamasından GİB Portalı Üzerinden Yararlanan Mükelleflerin Dikkatine Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından, e-belge portalı üzerinden yapılan 31.12.2020 tarihli duyuruda;

  • e-Belge uygulamaları kapsamında kağıt belge düzeninden farklı olarak belge seri ve sıra numarası yerine 16 haneli “Belge Numarası” kullanıldığı, belge numarası, 3 haneli birim kod, 4 haneli yıl kodu ve 9 haneli müteselsil numaradan oluştuğu,
  • e-Belge uygulamalarından, GİB Portal yöntemi ile yararlanan mükelleflerin 01/01/2021 tarihinden itibaren düzenleyecekleri e-Belgelerde belge yıl kodunun otomatik olarak sistem tarafından güncelleneceği,
  • Mükelleflerden, 31/12/2020 tarihi de dahil olmak üzere, Aralık aylarının son günlerinde yapılan mal teslimi ile hizmet ifalarına ilişkin olarak, düzenleme tarihi 2021 yılına sarkabilecek olan e-Belgelerde, 7 günlük fatura düzenleme süresine de riayet etmek koşulu ile takip eden Ocak ayı içinde düzenlenebilmesinin önünde bir engelin bulunmadığı,
  • Bu kapsamda düzenlenecek e-Belgelerde, belge tarihine göre sistem belge yıl kodunun otomatik olarak ayarlanacağı,
  • Örneğin, 3 Ocak 2021 tarihinde düzenlenecek bir e-Belgede, belge tarihi 03/01/2021 olması durumunda belge numarası GIB2021XXXXXXXXX şeklinde, belge tarihi 31/12/2020 olması halinde ise belge numarası GIB2020XXXXXXXXX şeklinde, sistem tarafından otomatik olarak tekemmül ettirileceği,
  • Bu itibarla, her ne sebep ile olursa olsun Ocak/2021 döneminde Aralık/2020 dönemine e-Belge düzenlemesi gereken mükelleflerin, GİB Portalı üzerinden 31/12/2020 tarihine taslak belge oluşturma zorunluluğunun bulunmadığı,

Açıklanmıştır.

Bir cevap yazın