2020-155-01.01.2021 Tarihinde E-Defter Kapsamına Girecek Mükelleflerden Henüz Mali Mührünü Alamayanlar Hakkında GİB Duyurusu

Tarih              : 31.12.2020

Sayı                : 2020-155

Konu              : 01.01.2021 Tarihinde E-Defter Kapsamına Girecek Mükelleflerden Henüz Mali Mührünü Alamayanlar Hakkında GİB Duyurusu 01.01.2021 tarihinden itibaren e-Defter kapsamına geçmesi gereken mükelleflerden  mali mührünü temin edemeyenlerin izleyecekleri yol hakkında Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 30.12.2020 tarihinde bir duyuru yayımlandı.   Duyuruya göre;  

  • 01.01.2021 tarihi itibariyle e-Defter Uygulamasına dâhil olması gereken mükelleflerden bir kısmının mali mühür başvurularını yapmış olmakla birlikte henüz mali mühürlerini temin edemediklerinin anlaşıldığı,
  • Bu kapsamdaki mükelleflerin başvuru ile ilgili cezai yaptırımlara maruz kalmamaları amacıyla, 31.12.2020 tarihine (bu tarih dahil) kadar mali mühürlerini temin etmek üzere Kamu Sertifikasyon Merkezine başvurmaları ve başvuru evrakı ile ödeme belgesinin bir örneğini “Gelir İdaresi Başkanlığı, Uygulama ve Veri Yönetimi Daire Başkanlığı (III), Elektronik Belge ve Defter Uygulamaları Müdürlüğü”ne hitaben yazacakları bir dilekçe ile birlikte iadeli taahhütlü posta yoluyla “Gelir İdaresi Başkanlığı Ek Hizmet Binası Zübeyde Hanım Mah. Etlik Cad. No: 16 06110 Dışkapı / ANKARA” adresine göndermeleri gerektiği, 
  • Mali mühürlerinin teminini müteakiben de http://www.edefter.gov.tr/edefterbasvuru.html adresinden elektronik ortamda “e-Defter Uygulamasına Başlangıç Tarihi”ni 01.01.2021 seçmek suretiyle, başvuru işlemlerini tamamlamaları gerektiği,

  Belirtilmiştir.

Bir cevap yazın