2020-153-2020 Yılında e-Defter Kullanan Mükelleflerin Dikkatine !

Tarih              : 30.12.2020

Sayı                : 2020-153

Konu             : 2020 Yılında e-Defter Kullanan Mükelleflerin Dikkatine !

ÇOK ÖNEMLİ VE SÜRELİDİR

19.10.2019 tarih ve 30923 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3 Sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ uyarınca; e-Defter dosyaları ile bunlara ilişkin berat dosyalarının;

  • 2020/Ocak ve müteakip dönemler e-Defter dosyaları ile bunlara ilişkin berat dosyalarının İKİNCİL KOPYALARININ Gelir İdaresi Başkanlığı’nın bilgi işlem sistemlerine ayrıca yüklenmesi zorunluluğu getirildiğinden
  • 2020/Ocak-Şubat ve Mart dönemlerine ait ikincil dosyaların en geç 15.01.2021 tarihine kadar, sonraki aylara ilişkin ikincil dosyaların da aşağıdaki tabloda belirtilen tarihleri aşmamak kaydıyla Gelir İdaresi Başkanlığı sistemine yüklenmesi gerekmekte olduğu, 
  • İkincil kopyaların Gelir İdaresi Başkanlığı sistemine süresinde ve eksiksiz olarak yüklenebilmesi için çalışılan entegratör firma ile koordineli hareket edilesi ve gerekli bilgilerin buradan alınması önem arz etmektedir.

2020 Yılı E-Defter Ve Berat Dosyalarının İkincil Kopyalarının Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemlerine Aktarım Zamanları Aşağıdaki Gibidir:

DÖNEMAKTARIM ZAMANI
2020 / Ocak – Şubat – Mart15 Ocak 2021’e kadar
2020 / Nisan – Mayıs – Haziran15 Şubat 2021’e kadar
2020 / Temmuz – Ağustos – Eylül15 Mart 2021’e kadar
2020 / Ekim – Kasım15 Nisan 2021’e kadar
2020 / Aralık (Gerçek kişi mükellefler)15 Nisan 2021’e kadar
2020 / Aralık (Tüzel kişi mükellefler)17 Mayıs 2021’e kadar

Başkanlık tarafından yayımlanacak sirküler ile e-Defterlerin oluşturulması, imzalanması ve bunlara ait berat dosyalarının e-Defter uygulamasına yükleme sürelerinin uzatılması durumunda aktarım zamanın hesabında, ilgili sirkülerde belirlenen tarihi izleyen 15 inci günün sonu (resmi tatile denk geldiği durumlarda tatil bitimini izleyen ilk iş günü sonu) aktarım zamanının sonu olarak dikkate alınması gerekmektedir.

Bir cevap yazın