2020-152-Kısa Çalışma İşten Çıkarma Yasağı Ve Nakdi Ücret Desteği Uygulamalarının Süreleri Uzatıldı

Tarih              : 30.12.2020

Sayı                : 2020-152

Konu             : Kısa Çalışma, İşten Çıkarma Yasağı Ve Nakdi Ücret Desteği Uygulamalarının Süreleri Uzatıldı

 1- Kısa Çalışma Uygulama Süresi Uzatıldı:

01.12.2020 tarih 31321 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 30.11.2020 tarih 3238 sayılı, 23.12.2020 tarih 31343 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 33316 ve 3317 sayılı Cumhurbaşkanı Kararları ile kısa çalışma uygulamasında başvuru ve uygulama süreleri hakkında belirlemeler yapılmıştır.

31.12.2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) (01.01.2021 tarihinden itibaren kısa çalışma başvurusunda bulunacaklar için 31.01.2021 tarihine kadar) kısa çalışma başvurusunda bulunmuş işyerleri için kısa çalışma uygulaması nedeniyle kısa çalışma ödeneğinin süresi, yeni bir başvuru ve uygunluk tespiti yapılmasına gerek bulunmaksızın;

  • Daha önce kısa çalışmadan yararlanan aynı işçiler için ve aynı şartları aşmamak kaydıyla, 
  • 31.12.2020 tarihinden önce kısa çalışma uygulaması biten işyerleri için 01.01.2021 tarihinden itibaren 2 ay (28.02.2021 tarihine kadar),
  • 31.12.2020 tarihi itibariyle kısa çalışma uygulaması devam eden işyerleri için ise kısa çalışma uygulaması bitiş tarihinden itibaren başlamak üzere 2 ay olmak üzere,

Kısa çalışma süresi 28.02.2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

2- İşten Çıkarma Yasağı Ve Nakdi Ücret Desteğinin Süreleri Uzatıldı:

30.12.2020 tarih 31350 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 29.12.2020 tarih 3344 sayılı Cumhurbaşkanı Kararına göre;

4857 sayılı Kanun’un Geçici 10’uncu maddesi ile getirilen ve daha önceden 17.01.2021 tarihine kadar uzatılan işten çıkarma yasağının ve işverene tanınan ücretsiz izne çıkarma hakkı süresi 2 ay daha (17.03.2021 tarihine kadar) uzatılmıştır, 

  • Bununla birlikte, ücretsiz izne çıkarılan sigortalıya ödenmekte olan nakdi ücret desteğinin ödenme süresi de 2 ay (17.03.2021 tarihine kadar) daha uzatılmış olmaktadır.

!) Vergiyi doğuran olay ve diğer yükümlülüklerin özelliğine göre farklılıklar oluşabileceğinden tereddüt edilen hususlarda konusunda uzman bir danışmandan veya yetkili kurumlardan görüş alınması gerekmekte olup, Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır

Bir cevap yazın