2020-151-2021 YMM Tam Tasdik ve İade Hadleri

Tarih              : 29.12.2020

Sayı                : 2020-151

Konu              : 2021 YMM Tam Tasdik ve İade Hadleri

2021 YILI YMM TASDİK HADLERİ

GİRİŞ

Yeminli Mali Müşavirler tarafından düzenlenecek tasdik raporları ile ilgili olarak 37 seri numaralı 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği’nde hadler belirlenmiş, Maliye Bakanlığı’nca özel bir belirleme yapılmadığı takdirde bu parasal hadler her yıl bir önceki yıl için belirlenen yeniden değerleme oranında arttırılarak uygulanacaktır açıklaması yapılmıştır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 2020 yılında özel bir had belirlenmediğinden, 37 Sıra Numaralı tebliğde belirtilen hadler 2020 yılı için açıklanan yeniden değerleme oranında arttırılarak uygulanacaktır.

Buna göre; 2020 yılı için yeniden değerleme oranı 9,11 olarak açıklandığından 01/01/2021tarihinden itibaren uygulanacak hadler hesaplanarak aşağıya çıkarılmıştır.

II-TAM TASDİK KAPSAMINA GİRECEK OLAN MÜKELLEFLER

Aşağıdaki hadlerden birinin aşılması halinde Tam Tasdik kapsamına girilir.  

TAM TASDİK SINIRI2016 YILI (TL)2017 YILI (TL)2018 YILI (TL)2019 YILI (TL)2020 YILI (TL)
AKTİF TOPLAMI6.999.0008.012.0009.913.00012.151.00013.258.000
NET SATIŞLAR TOPLAMI13.994.00016.018.00019.819.00024.294.00026.507.000

III- YMM RAPORU İLE ALINABİLECEK İADE LİMİTLERİ

YMM Tam Tasdik yapılmadan iade alınabilecek tutarlar aşağıya çıkarılmıştır. Bu tutarları aşan iadeler için Süresinde Yapılmış Tam Tasdik Sözleşmesi olmalıdır. 11/1-b Kapsamında iadelerde Tam Tasdik olsa da YMM raporu ile belirtilen üst sınırlardan fazla iade yapılmaz.

İSTİSNA TÜRÜ2016 YILI (TL)2017 YILI (TL)2018 YILI (TL)2019 YILI (TL)2020 YILI (TL)2021 YILI (TL)
11/1-a, 11/1-c, 13/a, 13/d, 14, 15/b, 9473.000491.000562.000695.000852.000930.000
29/2946.000982.0001.124.0001.391.0001.705.0001.860.000
11/1-b (Tam Tasdik Sözleşmesi Olup Olmadığına Bakılmaksızın)124.000129.000148.000183.000224.000244.000

IV- YMM RAPORU İLE YAPILABİLECEK GELİR/KURUMLAR VERGİSİ NAKİT İADE LİMİTLERİ

Gelir ve Kurumlar Vergisinden 10.000 TL’ye kadar olan nakit iadelerde Tam Tasdik aranmaz. 10.000 – 100.000 TL arası nakit iadelerde, Süresinde Yapılmış Tam Tasdik Sözleşmesi aranılır. 100.000 TL’ yi aşan nakit iadeler Tam Tasdik olsa da YMM raporu ile yapılamaz. Bu tür iadeler teminat ya da vergi incelemesi sonucuna göre yerine getirilir.

Gelir / Kurumlar Vergisi İade Taleplerinde YMM Raporu İle Nakden İade Alınabilecek Üst Limitler2016 YILI (TL)2017YILI (TL)2018YILI (TL)2019 YILI (TL)2020 YILI (TL)2021 YILI (TL)
100.000 (252 Seri Numaralı Tebliğ ile belirlenmiştir.)100.000 (252 Seri Numaralı Tebliğ ile belirlenmiştir.)100.000 (252 Seri Numaralı Tebliğ ile belirlenmiştir.)100.000 (252 Seri Numaralı Tebliğ ile belirlenmiştir.)100.000 (252 Seri Numaralı Tebliğ ile belirlenmiştir.)100.000 (252 Seri Numaralı Tebliğ ile belirlenmiştir.)

V- YMM TARAFINDAN YAPILACAK KARŞIT İNCELEMELERDE ÜST LİMİTLER

Bir mükelleften yapılan alımlar aşağıda belirtilen belge bazında veya aylık tutarları aşması halinde karşıt inceleme yapılması gerekir.

 01.01.2018 TARİHİNDEN İTİBAREN DÜZENLENEN BELGELER01.01.2019 TARİHİNDEN İTİBAREN DÜZENLENEN BELGELER01.01.2020 TARİHİNDEN İTİBAREN DÜZENLENEN BELGELER01.01.2021 TARİHİNDEN İTİBAREN DÜZENLENEN BELGELER
Bir Mükelleften Belge Bazında Alımların Bu Tutarı Aşması Halinde Karşıt İnceleme Yapılır29.00036.00044.00048.000
Bir Mükelleften Bir Aylık Dönemde Yapılan Mal / Hizmet Alımları Toplamının Aşması Halinde Karşıt İnceleme Yapılır86.000106.000130.000142.000

VI- İNDİRİMLİ ORAN KDV İADELERİNDE UYGULANAN ALT LİMİT

İndirimli Orana Tabi işlemin Gerçekleştiği Yıl” iadelerine uygulanmak üzere, aşağıda belirtilen tutarları aşan yüklenilen KDV’ler iade edilebilir.

 2017 YILI (TL)2018 YILI (TL)2019 YILI (TL)2020 YILI (TL)2021 YILI (TL)
İade Yapılabilmesi İçin Aşılması Gereken Limit10.00011.40014.10017.30018.900 *

*29/12/2020 tarihli ve 31349 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 33 Seri No.lu KDV Genel Tebliği Tebliğlerde; bazı kanun ve tebliğlerde yer alan maktu had ve tutarların yeniden belirlenmesine ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

VII- DİĞER TASDİK LİMİTLERİ

Söz konusu Genel Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.

(!) Vergiyi doğuran olay ve diğer yükümlülüklerin özelliğine göre farklılıklar oluşabileceğinden tereddüt edilen hususlarda konusunda uzman bir danışmandan veya yetkili kurumlardan görüş alınması gerekmekte olup, Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır

Bir cevap yazın