2020-149-Bazı Mal Ve Hizmetlerde Uygulanan KDV Oranı İle İş Yeri Kira Stopajı Oranı İndiriminin Uygulama Süreleri Uzatıldı

Tarih              : 25.12.2020

Sayı                : 2020-149

Konu              : Bazı Mal Ve Hizmetlerde Uygulanan KDV Oranı İle İş Yeri Kira Stopajı Oranı İndiriminin Uygulama Süreleri Uzatıldı 23.12.2020 tarih 31343 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 22.12.2020 tarih 3318 sayılı ve 3319 sayılı Cumhurbaşkanı Kararları ile; bazı mal teslimleri ve hizmet ifalarında 31.12.2020 tarihine kadar uygulanmak üzere getirilen KDV oranı indirimi ile yine aynı tarihe kadar uygulanmak üzere getirilen iş yeri kira tevkifat oranı indiriminin uygulama süreleri 31.05.2021 tarihine kadar uzatılmıştır.   22.12.2020 tarih 3318 sayılı Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar ile;

  • 2812 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 2007/13033 sayılı BKK’ya eklenen geçici 6 ncı madde uyarınca 31.12.2020 tarihine kadar KDV oranları indirilen mal ve hizmetlerdeki oran indirimi 31.05.2021 tarihine kadar uzatılmıştır. 
  • Dünyada ve ülkemizde devam eden Covid-19 salgını ile mücadele etmek ve insan sağlığını korumak amacıyla Sağlık Bakanlığınca onaylanan Covid-19 aşıların ithal ve tesliminde KDV oranı 31.12.2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) %1’e indirilmiştir.

22.12.2020 tarih ve 3319 sayılı 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 94 üncü maddesi ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci maddesinde yer alan tevkifat oranlarını belirleme yetkisi çerçevesinde, 31.07.2020 tarihli ve 2813 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla;

  • Geçici süreliğine belirlenen tevkifat oranlarının yürürlük süresi, 01.01.2021 tarihinden başlamak üzere 31.05.2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) geçerli olmak üzere 5 ay uzatılmıştır.

(!) Vergiyi doğuran olay ve diğer yükümlülüklerin özelliğine göre farklılıklar oluşabileceğinden tereddüt edilen hususlarda konusunda uzman bir danışmandan veya yetkili kurumlardan görüş alınması gerekmekte olup, Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır

Bir cevap yazın