2020-147-Esnaf Ve Sanatkarlar İle Gerçek Kişi Tacirlere Koronavirüs Nedeniyle Verilecek Destekler

Tarih              : 23.12.2020

Sayı                : 2020-147

Konu             : Esnaf Ve Sanatkarlar İle Gerçek Kişi Tacirlere Koronavirüs Nedeniyle Verilecek Destekler 23.12.2020 tarih 31343 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 22.12.2020 tarih 3323 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile; “Esnaf Ve Sanatkarlar İle Gerçek Kişi Tacirlere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Destekler Hakkında Karar” yayımlanarak, verilecek desteğin usul ve esasları belirlenmiştir.   Buna göre, doğrudan destekten ve kira yardımından; vergiden muaf esnaf ve sanatkarların yanı sıra Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenecek sektörlerde faaliyet gösteren basit usul mükellefler yararlanabilecek olup, 3 ay süre ile aylık 1.000,00 TL doğrudan desteğin yanı sıra, bunlardan iş yeri kira olanlara büyükşehirlerde 750,00 TL, diğer illerde 500,00 TL’ yi geçmemek üzere ödedikleri kira tutarı kadar ayrıca kira desteği verilecektir.   Konuya ilişkin detaylı açıklamalara aşağıda yer verilmektedir.

1- Verilecek Aylık 1.000,00 TL Doğrudan Destekten Yararlanabilecek Kişiler:

  3 ay verilecek aylık 1.000,00 TL destekten 14.12.2020 tarihi itibariyle;  

 • Şartları sağlayan gerçek kişi esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişiler yararlanabilecek olup, belirlenen alanlarda faaliyet gösteren şirketler yararlanamayacaktır, 
 • Esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı olan vergiden muaf esnaf ve sanatkarlar, 
 • Faal olan ve ticari kazançları basit usulde tespit edilen gerçek kişi mükellefler, 
 • Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirlerden etkilenen ve Bakanlık tarafından tespit edilen sektörlerde faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarlar, 
 • 12.2020 tarihi itibariyle Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirlerden etkilenen ve Bakanlık tarafından tespit edilen sektörlerde faaliyet gösteren gerçek kişi tacirler. 
 • Hibe şeklinde vereceği belirtilen doğrudan esnaf destek ödemesinden; taksi, dolmuş ve servis işletmecisi, pazarcı, terzi, oto tamircisi, lokantacı, pastaneci, kadın ve erkek kuaförü, pansiyon, yurt, kreş, düğün salonu işletmecisi gibi kesimler faydalanacağı düşünülmektedir. (Kesin belirleme Ticaret Bakanlığı tarafından yapılacağı belirtildiğinden)

2- Kira Desteğinden Yararlanacak Kişiler:

 • Yukarıda belirtilen şartları taşıyan destekten yararlanma hakkı verilecek kişilerin, aynı zamanda iş yeri kira olanlara ayrıca kira desteği de verilecektir, 
 • Büyükşehirlerde 750,00 TL, diğer illerde ise aylık 500,00 TL kira desteği 3 ay süre ile verilecektir, 
 • İşyeri kira bedelinin, kira desteği tutarının altında olması durumunda, iş yeri kira bedeli kadar kira desteği verilecektir,

3- Doğrudan Destek Ve Kira Desteği Verilecek Sektörler Ve Başvuru Esasları:

 • Cumhurbaşkanı Kararı’na göre; verilecek doğrudan destek ve kira desteğinden faydalanabilecek sektörlerin ve başvuru usul ve esaslarının Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenip ayrıca duyurulacağı belirtilmiştir, 
 • Destekten yararlanma şartlarını sağlayan esnaf ve sanatkarlar ile diğer basit usul mükelleflerinin yetkili Bakanlık tarafından yapılacak duyuruları takip ederek ona göre hareket etmeleri gerekmektedir.

Cumhurbaşkanı Kararına Ulaşmak İçin TIKLAYINIZ.

(!) Vergiyi doğuran olay ve diğer yükümlülüklerin özelliğine göre farklılıklar oluşabileceğinden tereddüt edilen hususlarda konusunda uzman bir danışmandan veya yetkili kurumlardan görüş alınması gerekmekte olup, Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır.

Bir cevap yazın