2020-142-2015 Yılana Ait KDV İade Alacaklarının Talep Süresi Sona Eriyor

arih              : 15.12.2020

Sayı                : 2020-142

Konu             : 2015 Yılana Ait KDV İade Alacaklarının Talep Süresi Sona Eriyor   Bilindiği üzere Vergi Usul Kanunu’nun 116-126. Maddeleri “Zamanaşımı ve Düzeltme Zamanaşımı” hakkında hükümler ihtiva etmektedir.   2015 yılına ait vergi hataları, vergilendirme hataları ve KDV iade taleplerine ilişkin düzeltme talepleri  31.12.2020 tarihine kadar yapılabilecek olup, aksi halde düzeltme zamanaşımına uğrayacaktır. Buna göre;  

  • 2015 yılına ait KDV iade alacaklarına ilişkin tutarın KDV beyannamesinde beyan edilmesi, iade/mahsup için gerekli belgelerin (teminat ya da YMM raporu dahil) 31.12.2020 tarihine kadar vergi dairesine ibraz edilerek aynı süre içerisinde sistem üzerinde KDV iade/mahsup dilekçesinin girilmiş olması gerekmekte olup, aksi halde düzeltme zamanaşımına uğrayacağından bu tarihten sonra iade talep edilmesi mümkün bulunmamaktadır.

2015 yılına ait KDV iade hakkı doğuran işlemi bulunan mükelleflerden iade/mahsup talebinde bulunacakların bu hususa dikkat etmeleri yararlı olacaktır.


(!) Vergiyi doğuran olay ve diğer yükümlülüklerin özelliğine göre farklılıklar oluşabileceğinden tereddüt edilen hususlarda konusunda uzman bir danışmandan veya yetkili kurumlardan görüş alınması gerekmekte olup, Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır.

Bir cevap yazın