2020-140-İhtirazi Kayıtla Verilen Beyannamelere Göre Tahakkuk Eden Vergi Ve Kesilen Cezalar Yapılandırmadan Faydalanıyor

Tarih : 11.12.2020

Sayı : 2020-140

Konu : İhtirazi Kayıtla Verilen Beyannamelere Göre Tahakkuk Eden Vergi Ve Kesilen Cezalar Yapılandırmadan Faydalanıyor 7256 sayılı Kanun’un 2’inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendi gereği ve Tebliğin II/A-8’inci maddesinde yapılan düzenlemelere göre, Kanun’un yayımlandığı 17.11.2020 tarihi itibariyle, kapsama giren dönemlere ilişkin ihtirazi kayıtla beyan edilmiş ancak ödenmemiş vergiler;  

  • Dava konusu yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın yapılandırma kapsamına giriyor, 
  • Dava konusu yapılmış olması durumunda, ithirazi kayıtla ilgili davadan vazgeçildiğine dair dilekçenin vergi dairesine verilmesi gerekiyor, 
  • Daha önce verilmiş karar olması halinde bu karar dikkate alınmadan, beyan üzerine tahakkuk eden vergi ve cezalar yapılandırılabiliyor,
  • Yapılandırma ile; vergi aslının tamamı alınırken, vergi ziyaı cezasının tamamının tahsilinden vaz geçilecek, gecikme faizi yerine Yİ-ÜFE hesaplanıyor,
  • Yapılandırılan borcun peşin ödenmesi halinde hesaplanan Yİ-ÜFE’nin %90’ı silinecek, tamamının 2. Taksitte ödenmesi halinde (daha fazla taksit yapılmış olsa bile) Yİ-ÜFE’nin %50’si siliniyor.

İhtirazi kayıtla verilmiş ve ödemesi yapılmış olanlar ise; kapsama girmediğinden, ödenen vergi ve cezaların iadesi de söz konusu edilmiyor.

Bir cevap yazın