2020-136-30.06.2020 Tarihine Kadar Kısa Çalışma Başvurusunda Bulunmayan İşverenlere Aralık Sonuna Kadar Başvuru İmkanı Getirildi

Tarih              : 01.12.2020

Sayı                : 2020-136

Konu             : 30.06.2020 Tarihine Kadar Kısa Çalışma Başvurusunda Bulunmayan İşverenlere Aralık Sonuna Kadar Başvuru İmkanı Getirildi Bilindiği gibi; yeni Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle 4447 sayılı Kanunun geçici 23’üncü maddesine göre, 30.06.2020 tarihine kadar kısa çalışma talebinde bulunmuş olan işyerleri ve çalışanları bu imkandan faydalanabiliyordu.   Diğer bir ifadeyle; 30.06.2020 tarihine kadar kısa çalışma talebinde bulunmayan işyerleri ile bu tarihten sonra faaliyete başlayan işyerleri bu kapsamda kısa çalışma başvurusu yapamıyordu.   7256 sayılı Kanunun 10’uncu maddesiyle, 4447 sayılı Kanunun geçici 23’üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yapılan değişiklik ile, kısa çalışma uygulamasının süresinin 30.06.2021 tarihine kadar sektörel bazda veya bir bütün olarak uzatılmasına yönelik Cumhurbaşkanına yetki verilmişti.   Bu yetki kapsamında; 01.12.2020 tarih 31321 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 30.11.2020 tarih 3238 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile;  

  • 4447 sayılı Kanun’un Geçici 23’üncü maddesinde yer alan 30.06.2020 tarihi 31.12.2020 olarak değiştirilmiştir,
  • Böylelikle bahsi geçen salgın nedeniyle daha önce (30.06.2020 tarihine kadar) kısa çalışma başvurusunda bulunmayan işverenler ile bu tarihten sonra faaliyete geçen işverenlere, 01.12.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 31.12.2020 tarihine kadar kısa çalışma başvurusunda bulunma hakkı tanınmıştır, 
  • 30.06.2020 tarihine kadar kısa çalışma başvurusunda bulunan işyerleri için kısa çalışma ödeneği ödemelerinde; ilk bir hafta için ödenek ödenmemiş ise (4447 sayılı Kanun ek 2’inci maddesinin 5’inci fıkrası gereği), bu süre uzatımı nedeniyle söz konusu madde hükmü daha önce uygulanmış sayılacağından, kısa çalışma süresinin uzatılması durumlarında, kesinti yapılmadan uzatılan sürelerin tamamı için ödenek ödenebilecektir, 
  • Kısa çalışmaya 01.12.2020 tarihinden itibaren ilk defa başvuracak işyerleri için ise; 4447 sayılı Kanun ek 2’inci maddesinin 5’inci fıkrası gereği, kısa çalışma süresinin başladığı tarihten itibaren ilk bir hafta için kısa çalışma ödeneği ödenmeyecektir, 
  • En son 27.10.2020 tarih 31287 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 26.10.2020 tarih 31134 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile kısa çalışma süresi 01.11.2020 tarihinden itibaren 2 ay (31.12.2020 tarihine kadar) uzatılmıştı
  • Salgının ne kadar süreceği belli olmadığından, Cumhurbaşkanına kısa çalışma süresini 30.06.2021 tarihine kadar uzatma yetkisi verildiğinden, 30.06.2020 tarihine kadar başvuru yapmayan işyerleri için 31.12.2020 tarihine kadar başvuru hakkı verildiğinden, yeni bir başvuru hakkı süresi verilmediği müddetçe 31.12.2020 tarihine kadar başvuruda bulunmayan işyerleri için 01.01.2021 tarihinden itibaren kısa çalışma başvurusu yapılamayacağı hususunun işverenler tarafından titizlikle değerlendirilerek, 31.12.2020 tarihine kadar başvuru yapıp yapmayacaklarına karar vermeleri önem arz etmektedir.

Cumhurbaşkanı Kararına Ulaşmak İçin TIKLAYINIZ.


(!) Vergiyi doğuran olay ve diğer yükümlülüklerin özelliğine göre farklılıklar oluşabileceğinden tereddüt edilen hususlarda konusunda uzman bir danışmandan veya yetkili kurumlardan görüş alınması gerekmekte olup, Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır.

Bir cevap yazın