2020-133-2021 Yılında e-Defter Uygulamasına Geçmek Zorunda Olan Mükellefler

Tarih              : 23.11.2020

Sayı                : 2020-133

Konu              : 2021 Yılında e-Defter Uygulamasına Geçmek Zorunda Olan Mükellefler

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan 17.11.2020 tarihli duyuruda; 01.01.2021 tarihinden itibaren e-Defter kapsamına girecek mükelleflerin hukuki bir sorun ve cezai müeyyide ile karşılaşmamaları adına, e-Defter hazırlıklarını yaparak 31.12.2020 tarihine kadar elektronik ortamda başvurularını yapmaları gerektiği açıklanmıştır.

2021 YILINDA E-DEFTER KAPSAMINA GİRECEK  MÜKELLEFLER

SIRA01.01.2021 TARİHİNDE E-DEFTER UYGULAMASINA GEÇMEK ZORUNDA OLAN MÜKELLEF GRUPLARIE-FATURAYA GEÇME SÜRESİE-DEFTERE GEÇME SÜRESİ
12018 Veya 2019 Yıllarının Birinde Veya Her İkisinde  Brüt Satış Hasılatı (Veya Satışları İle Gayrisafi İş Hasılatı) Tutarı 5 Milyon TL Ve Üzerinde Olan Mükellefler1.07.20201.01.2021
22020 Yılında 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 397’inci Maddesinin 4’üncü Fıkrası Uyarınca, Bağımsız Denetime Tabi Olma Şartlarını Sağlayan Mükellefler1.01.2021
3Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı liste kapsamındaki mallar nedeniyle EPDK’dan 2020 yılında lisans alanlar, lisans alımının  gerçekleştirildiği ayı izleyen 4. ayın başından itibaren, e-fatura uygulamasına geçmek zorunda olduklarından, 01.01.2020 – 31.12.2020 tarihleri arasında e-faturaya geçen/geçmek zorunda olan mükelleflerLisans Tarihini İzleyen  4. Ayın Başından İtibaren1.01.2021
4Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı liste kapsamındaki malların imal, inşa veya ithalini 2020 gerçekleştirenler, imal, inşa veya ithalin gerçekleştirildiği ayı izleyen 4. ayın başından itibaren, e-fatura uygulamasına geçmek zorunda olduklarından, bu kapsamda 01.01.2020 – 31.12.2020 tarihleri arasında e-faturaya geçen/geçmek zorunda olan mükelleflerFaaliyete Başladıkları 4. Ayın Başından İtibaren1.01.2021
52019 Yılında aracı hizmet sağlayıcılığı, internet reklamcılığı hizmet aracılığı ile internet ortamında ilan yayıncılığı faaliyetinde bulunan mükellefler1.07.20201.01.2021
62020 Yılı içinde aracı hizmet sağlayıcıları, internet reklamcılığı hizmet aracıları ile internet ortamında ilan yayınlayanlar, bu işe başlama tarihinden itibaren 3 ay içinde başvurularını ve fiili geçiş hazırlıklarını tamamlayarak e-fatura uygulamasına geçmek zorunda olduklarından, 01.01.2020-31.12.2020 tarihleri arasında e-faturaya geçen/geçmek zorunda olan mükelleflerİşe Başlama Tarihinden İtibaren 3 Ay İçinde1.01.2021
7 2020 Yılı içinde 11/3/2010 tarihli ve 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre komisyoncu veya tüccar olarak sebze ve meyve ticaretiyle iştigal  etmek faaliyete başlayan mükellefler, işe başlama tarihinden itibaren 3 ay içinde başvurularını ve fiili geçiş hazırlıklarını tamamlayarak  e-fatura uygulamasına geçmek zorunda olduklarından, 01.01.2020 – 31.12.2020 tarihleri arasında e-faturaya geçen/geçmek zorunda olan mükelleflerİşe Başlama Tarihinden İtibaren 3 Ay İçinde1.01.2021
82020 Yılında Brüt Satış Hasılatı (Veya Satışları İle Gayrisafi İş Hasılatı) Tutarı 5 Milyon TL Ve Üzerinde Olan Mükellefler1.07.20211.01.2022


(!) Vergiyi doğuran olay ve diğer yükümlülüklerin özelliğine göre farklılıklar oluşabileceğinden tereddüt edilen hususlarda konusunda uzman bir danışmandan veya yetkili kurumlardan görüş alınması gerekmekte olup, Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır.

Bir cevap yazın