2020-132-Kırsal Kalkınma Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımlarda Proje Tamamlama Süresi Uzatıldı

arih              : 16.11.2020

Sayı                : 2020-132

Konu             : Kırsal Kalkınma Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımlarda Proje Tamamlama Süresi Uzatıldı 14.11.2020 tarih 31304 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kırsal Kalkınma Destekleri 13. Etap Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No:2019/30)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No:2020/26)” yayımlandı.   Söz konusu Tebliğ’in “Yatırım Süresi” başlıklı 10’uncu maddesi;   Yatırım projelerinin fiziki olarak tamamlanma son tarihi 15.03.2021’dir. Bu tarih itibarıyla fiziki olarak tamamlanamayan projeler, yatırımcıların talebi ve il müdürlüğünün uygun görmesi halinde yatırımcıların kendi kaynakları ile doksan günü aşmamak üzere verilecek süre içinde fiziki olarak tamamlanır. 15.03.2021 tarihinde fiziki gerçekleşmeleri tamamlanmış ancak yasal izinleri alınamamış yatırımlar için ise yatırımcının başvurması halinde yasal izinleri alabilmesi için yatırımcıya doksan günü aşmamak üzere süre verilir.”  Şeklinde değiştirilmiştir.   Buna göre; değişiklik öncesinde 15.11.2020 olan, yatırım projelerinin fiziki olarak tamamlanma süresi 15.03.2021 tarihine uzatılmıştır. Ayrıca, verilen bu süre içeresinde tamamlanamayan yatırımlar ile fiziki gerçekleşmeleri tamamlamakla birlikte yasal izin alınamayan yatırımlara da talep edilmesi halinde 90 günü aşmamak üzere süre verileceği açıklanmıştır.

Tebliğe Ulaşmak İçin TIKLAYINIZ.


(!) Vergiyi doğuran olay ve diğer yükümlülüklerin özelliğine göre farklılıklar oluşabileceğinden tereddüt edilen hususlarda konusunda uzman bir danışmandan veya yetkili kurumlardan görüş alınması gerekmekte olup, Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır.

Bir cevap yazın