2020-129-Ertelenen SGK Primlerinin KDV İade Alacağından Mahsubu

Tarih              : 05.11.2020

Sayı                : 2020-129

Konu              : Ertelenen SGK Primlerinin KDV İade Alacağından Mahsubu Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan “Ertelenen Primlerin KDV Mahsubu Yoluyla Ödenmesi” konulu  04.11.2020 tarih E-24010506-206.04.05-13263845 sayılı Genel Yazı’da; Mart, Nisan ve Mayıs aylarına ait ödeme süreleri ertelenen primlerin KDV iade alacağından mahsup yoluyla ödenmek istenmesi durumunda uyulacak usul ve esaslar belirlenmiştir.   Ertelenen primlerin ödemelerinin işverenler tarafından KDV İade alacağından mahsup yoluyla ödemek istenmesi durumunda;  

  • 2/11/2020 tarihine (31/10/2020 tarihi cumartesi gününe denk gelmesi nedeniyle) kadar ödenmesi gereken 2020 yılı Mart ayına ilişkin sigorta primi tutarı için yasal ödeme süresi 23 Kasım 2020 tarihi ( 22/11/2020 tarihi pazar gününe denk gelmesi nedeniyle),
  • 30/11/2020 tarihine kadar ödenmesi gereken 2020 yılı Nisan ayına ilişkin sigorta primi tutarı için yasal ödeme süresi 21 Aralık 2020 tarihi (20/12/2020 tarihi pazar gününe denk gelmesi nedeniyle),
  • 31/12/2020 tarihine kadar ödenmesi gereken 2020 yılı Mayıs ayına ilişkin sigorta primi tutarı için yasal ödeme süresi 20 Ocak 2021 tarihi,

  olarak dikkate alınacağından, sigorta primlerini katma değer vergisi iade alacağından mahsubu suretiyle ödeyecek olan işverenler için yukarıda belirtilen tarihler itibariyle Kurum hesaplarına geçmiş olan ödemeler bakımından ödemenin yasal süresi içinde yapıldığının kabul edileceği,   Diğer taraftan, mahsup edilecek katma değer vergisi iade alacağının ertelenmiş olan aya ilişkin prim borcu ile cari aya ait prim borcu toplamından az olması halinde, öncelikle ertelenmiş aya ilişkin prim borcuna mahsup işleminin yapılacağı, geriye kalan tutar olması halinde cari aya ilişkin prim borcuna mahsup işlemi yapılacağı,   Duyurulmuştur.   Buna göre; ertelenen prim borçlarını KDV iade alacağından mahsup yoluyla ödemek isteyen mükelleflerin, mahsuben ödemelerin yukarıda belirtilen süreler içinde Kurum hesabında olabilecek şekilde ve sürede, vergi dairelerinin KDV iade ve mahsup süreçleri de göz önüne alınarak  mahsup taleplerini yapmaları yerinde olacaktır.

Bir cevap yazın