2020-126-İzmir İli İçin Form Ba-Bs Bildirimi Verme İle Elektronik Defterlerin Oluşturulma Ve İmzalanma Süreleri Uzatıldı

Tarih              : 02.11.2020

Sayı                : 2020-126

Konu             : İzmir İli İçin Form Ba-Bs Bildirimi Verme İle Elektronik Defterlerin Oluşturulma Ve İmzalanma Süreleri Uzatıldı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan 01.11.2020 tarih VUK-132 / 2020-11 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri/132 ile İzmir İli’nde meydana gelen depren nedeniyle, İzmir’de faaliyet gösteren mükellefler tarafından 2 Kasım 2020 (31 Ekim 2020 tarihinin hafta sonu tatiline rastlaması nedeniyle) günü sonuna kadar verilmesi gereken;  

  • 2020/Eylül dönemine ilişkin “Form Ba-Bs” bildirimlerinin verilme süreleri, 
  • Mezkûr tarihe kadar oluşturulması ve imzalanması gereken, aylık tercihte bulunan mükellefler için 2020/Temmuz dönemi e-Defterlerinin oluşturulma ve imzalanma süreleri, 
  • Aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süreleri, 
  • 30 Kasım 2020 günü sonuna kadar uzatılmıştır.
  • Sirkülere Ulaşmak İçin TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın