2020-123-İnternet Vergi Dairesinde Diğer Kurumların e-Tebligatlarına Dikkat

Tarih              : 27.10.2020

Sayı                : 2020-123

Konu              : İnternet Vergi Dairesinde Diğer Kurumların e-Tebligatlarına Dikkat Gelir İdaresi Başkanlığı İnternet Vergi Dairesi üzerinden e-tebligatların bulunduğu sayfa aşağıdaki şekilde olup; e-tebligatların kontrolü sırasında; 

  • Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı (VDK),
  • Ticaret Bakanlığı,
  • Kültür Ve Turizm Bakanlığı, 

Tarafından gönderilen; defter ve belge isteme yazıları, idari yaptırım kararı, tüketici hakem heyeti kararları vb. önemli tebligatların “Diğer Kurum Tebligatları” menüsünden ayrıca kontrol edilmesi çok önem arz etmektedir. e-Tebligat İşlemleri

  • Gelir İdaresi Başkanlığı Tebligatları
  • Diğer Kurum Tebligatları

Mükelleflerin e-Tebligat başvurusu sırasında ya da daha sonra beyan ettikleri cep telefon numaralarına SMS ya da e-posta adreslerine tebligat bildirim mesajları gönderilebilmekte olup, bilgilendirmelerin herhangi bir nedenle yapılamamış veya geç yapılmış olması, tebligatın geçerliliğini, ilgili mevzuat hükümlerine göre etkilememektedir. Bu nedenle elektronik tebligat adresinin mükellef tarafından takibi zorunlu ve önemlidir.   Mükellefler, İnteraktif Vergi Dairesi (https://ivd.gib.gov.tr) sistemi üzerinden “ e-TEBLİGATLARIM” bölümünde bilgilendirme mesajlarının gönderileceği iletişim bilgilerini güncelleme yapabilmektedirler.   e-Tebligat sistemi ile gönderilen tebligatlar, mükellefin e-tebligat adresini açıp -açmadığına, bakıp-bakmadığı ya da tebligata ilişkin mail/SMS gönderilip gönderilmediğine bakılmaksızın; elektronik ortamdaki adrese ulaştığı tarihi izleyen 5’inci günün sonunda tebliğ edilmiş sayıldığından, özellikle vergi müfettişleri tarafından gönderilen defter ve belge isteme yazıları başta olmak üzere, defter ve belge ibraz etmeme durumuna düşülebileceğinden telafisi zor durumlarla karşılaşılmasına, diğer tebligatların itiraz ve dava açma vb. sürelerin kullanılmaması nedeniyle kesinleşmesine sebep olacağı hususunun bilinmesi gerekmekte olup, bu hususta gerekli tedbirlerin alınması yararlarına olacaktır.

Bir cevap yazın