2020-120-2020 Yılı Üçüncü Geçici Vergi Dönemi Yeniden Değerleme Oranı Belirlendi

Tarih              : 19.10.2020

Sayı                : 2020-120

Konu             : 2020 Yılı Üçüncü Geçici Vergi Dönemi Yeniden Değerleme Oranı Belirlendi Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan 19.10.2020 tarih KVK-55 / 2020-2 / Yatırım İndirimi – 41 sayılı 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri /55 ile;   213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına istinaden yıllık olarak hesaplanan ve Bakanlık tarafından ilan edilen yeniden değerleme oranına, vergi kanunlarından kaynaklanan nedenlerden dolayı geçici vergi dönemlerinde de ihtiyaç duyulmaktadır.   2020 yılı üçüncü geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 5,29 (yüzde beş virgül yirmidokuz) olarak tespit edilmiştir.

(!) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlı olup, vergiyi doğuran olay ve diğer yükümlülüklerin özelliğine göre farklılıklar oluşabileceğinden tereddüt edilen hususlarda konusunda uzman bir danışmandan veya yetkili kurumlardan görüş alınması gerekmekte olup, sadece sirkülerimiz esas alınarak yapılacak işlemler sonucunda doğabilecek zararlardan müşavirliğimiz sorumlu tutulamaz.

Bir cevap yazın