2020-117-Döviz Cinsinden Veya Dövize Endeksli Sözleşmelere İlişkin Duyuru

Tarih              : 14.10.2020

Sayı                : 2020-117

Konu              : Döviz Cinsinden Veya Dövize Endeksli Sözleşmelere İlişkin Duyuru

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan 13 Ekim 2020 tarihli duyuruda; 

  • 12.09.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 85 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar’da değişiklikler yapılarak Türkiye’de yerleşik kişilerin bazı istisnalar dışında birbirleriyle döviz cinsinden veya dövize endeksli bedeller içeren sözleşmeler yapmamaları hususunda ve mevcut sözleşmelerde yer alan bedellerin Türk lirasına çevrilmesi yönünde düzenlemelerin yapıldığı,
  • Söz konusu düzenlemeler sonrasında Bakanlık tarafından belirlenen istisnaların Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karara İlişkin 2008-32/34 sayılı Tebliğ’de düzenlendiği,
  • Bahse konu düzenlemelerde sözleşme taraflarının Türk lirasına dönüşte mutabakata varamamaları halinde bedellerin Türk lirasına çevrilme usulü ile konut ve çatılı iş yeri kira sözleşmelerinde Türk lirası olarak belirlenen bedellere iki yıllık geçiş sürecinde uygulanacak artış oranlarına ilişkin esasların belirlendiği,
  • İki yıllık sürenin sona ermesiyle birlikte, geçiş sürecinin de sona ereceği ve tarafların Türk lirası tutarlara uygulanacak artış oranında mutabakata varamamaları halinde 6098 sayılı Borçlar Kanunu’nun 344 üncü maddesi hükmünde yer alan sınırlara tabi olacakları,
  • Geçiş süreci için öngörülen iki yıllık sürenin sona ermesinden sonra bahse konu sözleşmelerde yer alan bedellerin tekrar döviz cinsinden veya dövize endeksli uygulanmaya başlanması ya da yeniden döviz cinsinden veya dövize endeksli belirlenmesi mümkün bulunmadığı, aksi uygulamaların tespiti durumunda kambiyo mevzuatı uyarınca gerekli yaptırımlar uygulanacağı,

  Kamuoyuna Açıklanmıştır.

Bir cevap yazın